headerbanner

Hoek Molendijk en Burgemeester TimonswegHoek Molendijk en Burgemeester Timonsweg’s Heerenhoek ontstond in aan het begin van de 17e eeuw in het uiterste noorden van de Borsselepolder, welke was bedijkt in 1616. Omdat dit gebied toebehoorde aan de ambachtsheren van ’s Heer Arendskerke kreeg het de naam ’s Heerenhoek. Oorspronkelijk luidde de naam overigens Ambachtsherenhoek. 

Eeuwenlang was landbouw het hoofdmiddel van bestaan. De meeste landbouwbedrijven waren eigendom van de ambachtsheren of van anderen die niet in ’s Heerenhoek woonden. Dat was volgens P. S. G. Raas de oorzaak dat het dorp niet welvarend was. In 1955 was inkomen per hoofd van de bevolking zodoende nog altijd het laagste van alle toenmalige gemeenten in Zeeland. 

Herbergen en tapperijen

Gezicht vanaf Kuijpersdijk op HeerenstraatGezicht vanaf Kuijpersdijk op Heerenstraat

Behalve landbouwnijverheid was de bedrijvigheid gering. A. J. van der Aa meldt in deel 5 van het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (uitgave 1844) wel dat het dorp opvallend veel winkels en tapperijen herbergde. Volgens de boven aangehaalde P. S. G. Raas was dat in 1885 nog zo. Toen telde ’s Heerenhoek 14 herbergen en tapperijen op een bevolking van onder de duizend zielen. Dat kwam doordat zowel de hervormde als de rooms-katholieke kerk hier een streekfunctie hadden. Daar komt nog bij dat veel mensen die gebruik maakten van de veren tussen Zuid-Beveland en Walcheren door ’s Heerenhoek kwamen, hetgeen ten goede kwam aan de horeca. Nadat de veren verdwenen doordat beide gebieden aan elkaar werden geklonken bleef de positie van de horeca tot aan het eind van de 20e eeuw sterk. Dat kwam door het uitgaansleven. ’s Heerenhoek was door de aanwezigheid van enkele discotheken een populaire bestemming in het uitgaansleven. Toen daar de klad in kwam bleef de horeca bestaan. Je kunt nog altijd uit eten in het dorp. Klik hier voor horeca

Carnaval

Afscheidsbord in carnavalstijdAfscheidsbord in carnavalstijd

’s Heerenhoek draagt ook een stempel van uitbundig carnaval. Dat kwam doordat het eens vrijwel geheel protestantse dorp in de loop van de 19e eeuw een rooms-katholieke meerderheid kreeg. Overigens werd het carnaval pas in 1962 voor het eerst gevierd. Het werd daarna snel populair. ’s Heerenhoek wordt tijdens het feest ’t Paeregat genoemd, een naam die terug te voeren is op de Paardengatse watergang. Aan de West Langeweg en de monumentale hoeve Paardenborgh. Een beeld van een paard aan de voet van de rooms-katholieke kerk verwijst naar de tweede dorpsnaam.

Nieuwbouw

Van Het WesteindestraatVan Het WesteindestraatHet hart van het dorp ligt langs de Molendijk die het dorp aan westelijk zijde in noord zuid-richting doorkruist, de Markstraat en de Deken Tomaslaan. De dorpskom is ruim van opzet. Nieuwbouw
straten met appartementen en grote eengezinswoningen geven het dorp een moderne uitstraling. Dat komt ook door het multifunctionele gebouw De Blikvanger, waarin naast de Brede School ook een sportzaal is gehuisvest. ’s Heerenhoek, waar wereldkampioen en ploegleider wielrennen Jan Raas enige jaren woonde, is befaamd door de jaarlijkse driedaagse wielerronde De Omloop van Borsele voor Elite Vrouwen UCI 1.1, Junior Vrouwen (Nations Cup) en Nieuwelingen Meisjes. Klik hier voor wielerronde

Katholieken en protestanten

H. Willibrorduskerk 's HeerenhoekH. Willibrorduskerk 's HeerenhoekHet meest in het oog springende gebouw is de uit 1973 gebouwde Sint Willibrorduskerk. De neogotische kerk is in 1873/74 gebouwd als opvolger van een schuurkerk uit 1796. De toren van het bedehuis is een dominerend element in het landschap en markeert de dominante positie van de rooms-katholieken in het dorp.

Aanvankelijk was ’s Heerenhoek een overwegend protestants dorp. Zo woonden er omstreeks 1710 ongeveer 40 katholieken op een totale bevolking van naar schatting 300 zielen. Dat is dus maar Voormalige pastorie 's HeerenhoekVoormalige pastorie 's Heerenhoek13 %. Vanaf 1760 kwamen trokken er echter steeds meer katholieken naar deze omgeving. In 1920 woonde er even veel katholieken als protestanten, maar in de decennia daarna raakten de katholieken ver in de meerderheid. Dat leidde ertoe dat in de Hervormde kerk langzamerhand in onbruik raakte. Vanaf 1934 werd er nog slechts één keer per vier weken een dienst gehouden, waarna ze per 1 januari 1956 werden gestaakt. Het kerkje werd vervolgens alleen gebruikt bij speciale gelegenheden. Het einde kwam met een trouwdienst in 1972. In 1985 verdween het vervallen 17e eeuwse kerkje aan de Emmastraat. Het werd na afbraak volledig herbouwd in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Aan de Hervormde gemeente herinnert nog het herenhuis aan de Benedenstraat 3, dat tot 1928 als pastorie heeft gediend. De geschiedenis van de kerk staat beschreven in het boek: ‘De kerk van de Nederlandse Hervormde gemeente te ’s Heerenhoek 1672-1985’ van P. S. G. Raas.

Dorpsraad

Aan de westkant ligt, op amper een kilometer van de dorpsbebouwing, het industrie- en havengebied. Sinds het eind van de 20e eeuw zijn er plannen voor een bedrijventerrein ten zuiden van ’s Heerenhoek, dat de naam Sloepoort zou moeten krijgen. De actieve dorpsraad van ’s Heerenhoek verzet zich hiertegen met hand en tand. Klik hier voor website dorpsraad 

Voormalige gemeentehuis aan burgemeester TimanstraatVoormalige gemeentehuis aan burgemeester Timanstraat

Gemeente

’s Heerenhoek behoort sinds 1 januari 1970 tot de gemeente Borsele. Daarvoor was het een zelfstandige gemeente, waartoe ook het gehucht Rijkebuurt behoorde. In 1844 telde het dorp 750 inwoners, terwijl er in 1980 1715 werden geteld. Per 1 januari 2013 woonden er 1986 mensen.©Google Maps©Google Maps

Rijkebuurt

Dit gehucht ligt ten noorden van ’s Heerenhoek aan de Heinkenszandseweg en de Nassauweg. Anders dan de naam doet vermoeden staan hier vooral woningen van bescheiden omvang.  

Carnavalsseizoen aan de MolendijkCarnavalsseizoen aan de Molendijk

Merotestraat 's HeerenhoekMerotestraat 's Heerenhoek

Beeldhoeveweg 's HeerenhoekBeeldhoeveweg 's Heerenhoek

Beeldhoeveweg 's HeerenhoekBeeldhoeveweg 's Heerenhoek

Hoeve Paardenborgh en Paardegatse kreekHoeve Paardenborgh en Paardegatse kreek

Boerderij en voormalige schoolmeesterswoning aan de WerrilaanBoerderij en voormalige schoolmeesterswoning aan de Werrilaan

Molendijk 's HeerenhoekMolendijk 's Heerenhoek

Landbouw 's HeerenhoekLandbouw 's Heerenhoek

 

KLIK HIER OM EEN REACTIE OP DIT ARTIKEL TE PLAATSEN