headerbanner

Met de stoomtrein naar 's Gravenpolder door de Zak van Zuid-Beveland.Met de stoomtrein naar 's Gravenpolder door de Zak van Zuid-Beveland.‘s Gravenpolder  is een aantrekkelijke woonplaats op Zuid-Beveland.  Nog altijd gaat de beschrijving op van A.J. van der Aa in zijn Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden (deel 4, 1843) : ,,Het is een knap en vermakelijk dorp, met veel doortogt, in een bekoorlijk oord, waaraan het watertje de Zwake eene groote aangenaamheid bijzet.”
Molen De Korenhalm in 's Gravenpolder.Molen De Korenhalm in 's Gravenpolder.

‘s Gravenpolder is mede aantrekkelijk omdat het beschikt over een flink winkelbestand en door de ligging in het aantrekkelijke landschap dat doorsneden wordt door lommerrijke dijken. In het zuiden ligt de qua  natuurwaarden uiterst waardevolle plas de Zwaakse Weel. Aanleidingen genoeg voor aangenaam rondfietsen De Zwaakse Weel maakte vroeger onderdeel uit van het riviertje Het Zwake, dat de eilanden Borssele en Zuid-Beveland scheidde. Deze werden in 1445 aan elkaar verbonden door een dam, de huidige Lenshoekdijk.

De PKN-kerk in 's Gravenpolder.De PKN-kerk in 's Gravenpolder.Toen Van der Aa ‘s Gravenpolder beschreef was het ‘een dorp van doortocht’ vanwege het verkeer op de route Goes-Hoedekenskerke. In het laatste dorp kon je de boot over de Westerschelde nemen naar Terneuzen.  Dit veer is verdwenen.

De naam ’s Gravenpolder voert terug op de tijd dat het dorp behoorde aan de graven van Holland. Jacoba van Beieren, gravin van Holland en Zeeland, schonk  het in 1431 aan haar hofmeester Willem de Bije. Dat deed ze als dank voor de door hem bewezen diensten.

De toren van de Nederlandse Hervormde kerk wordt bekroond door een windvaan in de vorm van een haring. Die herinnert aan de visserij in de middeleeuwen toen ’s Gravenpolder nog een haven bezat. Tot het interieur van de vroeger aan Sint Maarten gewijde kerk behoren een in 1552 gemaakt doopvont uit 1552, een 17e eeuwse herenbank en een uit 1641 daterende preekstoel. Het kerkorgel wordt bekroond door een beeld van koning David.

Een tweede in het oog springend monument is de kloeke stellingmolen De Korenhalm aan de Korenhalmdijk. Deze werd in 1875 gebouwd nadat de voorganger, die vijftig meter verderop stond, afbrandde. De laatste man die hier zijn brood verdiende was wijlen Piet Snoep, een bekende figuur in de Zeeuwse molenwereld. Het gemaal is in eigendom overgegaan naar Stichting Molen De Korenhalm.

Een derde opvallend gebouw is de Elimkerk van de Gereformeerde Gemeente, die 1524 zitplaatsen telt. In het klassement van grootste bedehuizen naar zitplaatsen bezet de kerk de 21e plaats. De Gereformeerde Gemeente vormt een grote minderheid in het dorp. In ’s Gravenpolder staat ook nog een kerk van de Oud Gereformeerde Gemeente.

De zelfstandige burgerlijke gemeente ’s Gravenpolder ging in 1970 op in de toen gevormde gemeente Borsele. ’s Gravenpolder telde in 1815 507 ingezetenen. In 1899 was de bevolking gegroeid tot 913 personen. Per 1 januari 1980 was dat aantal ruim verviervoudigd tot 3202 inwoners. Ook daarna bleef het dorp groeien zodat er 4664 woonden op 1 januari 2012.

Het voormalige gemeentehuis van 's Gravenpolder.Het voormalige gemeentehuis van 's Gravenpolder.Het verenigingsgebouw De Ontmoeting in 's Gravenpolder.Het verenigingsgebouw De Ontmoeting in 's Gravenpolder.Vakantieappartement De Zevende Hemel in 's Gravenpolder.Vakantieappartement De Zevende Hemel in 's Gravenpolder.