headerbanner

Recreëren aan en in de ScheldeRecreëren aan en in de ScheldeWalsoorden en aanpalende gehuchten zijn gericht op de dijk en de Westerschelde. Leo Blommaart dichtte in 1947: ,,Mocht iemand zich vervelen – in Kloosterzande of op Groenendijk – Ga dan naar Walsoorden spelen – aan de waterkant of op den dijk”.

In een ander couplet meldt Blommaart: ,,Niet eens een school en ook geen kerk – waar men spreekt over het geloof – maar wel een huis, zeer groot en sterk – dat is de oude stoof.” Dichterlijke zinnen die precies aangeven wat Walsoorden is en niet is. En dat van de dijk gaat trouwens ook naadloos op voor Perkpolder. De zeewering werkt als een magneet. Vanaf de zitbanken heb je er zicht op de immer boeiende scheepvaart. Ook wandelend en lopend kan dat. En bij Perkpolder ligt een groot strand, waar het ’s zomers gezellig druk kan wezen. Perkpolder aan Zee!Perkpolder aan ZeePerkpolder aan Zee

Verbindingen over water en land

Tram bij het Nieuwe Diep. Links de bloemfabriekTram bij het Nieuwe Diep. Links de bloemfabriekHet gehucht Perkpolder genoot grote bekendheid door het veer op Kruiningen van de Provinciale Stoombootdiensten Zeeland (PSD), dat functioneerde vanaf 1943. Op 15 maart 2003 kwam er een einde aan door de opening van de Westerscheldetunnel. Tussen augustus 1940 en 1943 werd overigens gevaren tussen Hansweert en Perkpolder. De dienst van en naar Perkpolder vervangt in 1940 de pontverbinding die vanaf 1814 als rijksveer functioneert tussen Walsoorden en Hansweert.

Walsoorden kan bogen op een lange veergeschiedenis. Al kort na 1600 is er sprake van een verbinding met het Zuid-Bevelandse Waarde. Deze deed dienst tot in de tweede helft van de 18e eeuw. Het dorp is in de 19e eeuw ook aanlegplaats voor de stoomboot die dan diensten onderhoudt tussen Vlissingen en Antwerpen. In 1903 rijden de eerste stoomtrams tussen Walsoorden en Hulst. Ze maken na de Tweede Wereldoorlog plaats voor bussen. Door het belang van vele verbindingen komt er in 1840 een klinkerweg die Walsoorden verbindt met Hulst. Het onderhoud wordt betaald door de tolheffing, die ondanks verzoeken om afschaffing blijft gehandhaafd tot 1932.

Tenslotte dient hier te worden vermeld dat de haven van Walsoorden dienst deed als aanlegplaats van beurtschippers die voeren op Rotterdam, Dordrecht, Bergen op Zoom, Goes en Vlissingen.

Bedrijvigheid

Industriële bedrijvigheid is vanaf de 18e eeuw kenmerkend voor Walsoorden. Het is een logisch gevolg van de aanwezigheid van een goede haven en de veerdiensten. De historie van de plaatselijke ondernemingen staat uitstekend verwoord in het in 1992 verschenen boek ‘De geschiedenis van het havenplaatsje Walsoorden’ van Carlo Buijsrogge en Johan Everaert.

Meestoof

De hoofdvorm van de imposante stoofschuur bleef behoudenDe hoofdvorm van de imposante stoofschuur bleef behoudenIn 1779 verrijst aan de Walsoordensestraat de meestoof Orange. Een dergelijk inrichting is bedoeld voor het bereiden van verf, die bekend staat onder de naam ‘Turks Rood’. Deze wordt gewonnen uit de wortel van de meekrapplant die drie jaar na het aanplanten wordt geoogst. De verf wordt gewonnen na een proces van drogen en fijnstampen. Het laatste gebeurt met rosmolens. Tot in het derde kwart van de 19e eeuw is dit een uiterst lucratieve nijverheid in Zeeland. In 1868 dokteren Duitsers een manier uit om het rode pigment op een synthetische manier te bereiden. Dat luidt op den duur het einde in van de meekrapcultuur. In 1884 valt het doek voor de stoof van Walsoorden. Volgens het boek van Buijsrogge en Everaert zijn de rosmolen en de hoge droogtoren rond die tijd afgebroken. De lange droogschuur blijft dan echter staan.

Het pand ondergaat daarna diverse verbouwingen, maar de hoofdstructuur is gehandhaafd. Na 1884 zijn er diverse ondernemingen in gevestigd, terwijl het ook goed bruikbaar blijkt voor militaire doelen. Genietroepen die in 1906 hulp bieden aan de getroffenen van de watersnood in de regio krijgen onderdak in de schuur. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruiken Duitse bezettingstroepen deze voor de opslag van hooi en stro voor hun paarden. Vanaf de jaren tachtig in de 20e eeuw komt het gebouw in gebruik bij Trade Wind Yachts. Deze onderneming legt zich toe op het restaureren en verkopen we klassieke boten en auto’s. Klik hier voor website. 

BloemfanriekBloemfanriekBloemfabriek

Vlakbij de haven is aan de Walsoordensestraat 2-4 B&B de Bloemfabriek gevestigd. De naam herinnert aan de oude bestemming van dit fraaie pand. In 1908 biedt het onderdak aan de Bloemfabriek Walsoorden. De eerste jaren wordt bloem gemalen met behulp van paardenkracht. Het product is bestemd voor afnemers in Rotterdam en Hulst. Het bedrijf krijgt november 1911 vergunning om over te gaan op motorkracht. Dat gebeurt nadat het bedrijf in augustus van dat jaar door brand wordt getroffen. De rode haan kraait opnieuw in september 1922. Het pand brandt binnen volledig uit, waarna de onderneming in 1923 de deuren sluit. Na herstel krijgt de fabriek uiteindelijk een woonbestemming. Klik hier voor website B&B. 

©Scheepswerf De Klerk©Scheepswerf De Klerk 

Werven

Schip in dok bij De KlerkSchip in dok bij De KlerkPiet Verras sticht in 1867 een werf bij Paal en bouwt er traditionele platbodemschepen van de types hoogaars en hengst en verricht ook reparaties. Het bedrijf moet in 1970 wijken voor de dijkverhoging en verhuist dan naar Walsoorden en zet daar de traditie voort. Klik hier voor website. 

Jan Francis de Klerk sticht in 1849 een werf in Kruispolderhaven. Hij geldt als pionier van de scheepsbouw in Zeeuws-Vlaanderen. Het bedrijf moet in 1967 eveneens wijken voor dijkverzwaring en wordt net als dat van Verras voortgezet in Walsoorden. De Klerk bouwt kleinere vrachtschepen en vissersvaartuigen. Klik hier voor website. 

Beton

Sinds 1950 is Bleijko Betonindustrie in Walsoorden gevestigd. Het bedrijf is in Europa een belangrijke speler als leverancier van beton voor bestrating en riolering. Behalve in Walsoorden heeft Bleijko een productiebedrijf in Roeselare (België) en verkoopvestigingen in Marcq-en-Baroeul (Frankrijk) en Hove (Verenigd Koninkrijk). Sinds 1985 is Bleijko een dochterbedrijf van bouwstoffenonderneming De Hoop in Terneuzen.  

In 1984 stichten de gebroeders Boddaert in Hulst het erotisch postorderbedrijf Pabo. Het bedrijf verhuist in 1992 naar Walsoorden. Daar groeit het uit tot een onderneming met 135 werknemers, 20.000 vierkante meter opslagruimte en 5000 vierkante meter aan kantooroppervlakte. Vanaf 2010 zet de neergang in en het bedrijf wordt overgenomen door de Duitse onderneming Beate Ushe. Wanneer dat failliet gaat blijkt ook Pabo niet te redden en er volgt dan ook faillissement. Vervolgens maakt het bedrijf in afgeslankte vorm een doorstart in Hulst.

Wolf

Eind 2000 ontstaat er opschudding wanneer bij Walsoorden een dier wordt gezien dat op een wolf lijkt. Daarna volgen waarnemingen op diverse andere plekken in Zeeuws-Vlaanderen. Ook aan de andere kant van de grens wordt het dier gezien en krijgt daar de naam Waaslandwolf, naar de naam van een streek in Oost-Vlaanderen. Vermoedelijk is de vermeende wolf aan het eind van het jaar doodgeschoten. Volgens een hardnekkig gerucht prijkt hij in opgezette vorm in de woning van een jager in Moerbeke, een dorp in het Oost-Vlaamse Land van Waas. Klik hier voor meer informatie. 

Plezier

Walsoorden staat al heel lang bekend als een dorpje waar altijd wat te vieren is. De bedrijvigheid, de scheepvaart en de aanwezigheid van het veer op Hansweert brachten de nodige drukte met zich mee. Zodoende was er ook horeca. Cafés zijn er nu niet meer, maar vieren doen ze op Walsoorden nog altijd. Het begint met de Nieuwjaarsduik. Klik hier voor facebookpagina. 

In september viert Walsoorden het Havenfeest Klik hier voor meer informatie. https://www.kloosterzandeactief.nl/havenfeest-walsoorden-2018 Walsoorden heeft ook een eigen dorpslied.

 

Bedijking

Het gebied rond Walsoorden is vanaf het einde van de 12e eeuw bedijkt door toedoen van de Abdij ter Duinen in het West-Vlaamse Koksijde. Deze bezat in de buurt van Walsoorden de Noordhof. Vanuit deze uithof (kloosterboerderij) zijn de polders op de zee gewonnen.©Google Maps©Google Maps

Gemeente en inwoners

Walsoorden telde in 1840 110 inwoners. Per 1 januari 2010 werden er 157 geteld. Het dorpje maakte tot 1 januari 2003 deel uit van de gemeente Hontenisse en ging vanaf die datum ressorteren onder de gemeente Hulst.©Google Maps©Google Maps

Gehuchten rond Walsoorden

Kreverhille

Deze buurtschap bestaat uit enkele tientallen huizen langs de Zeedijk en de Molenweg.Kalverdijk KreverhilleKalverdijk Kreverhille

Perkpolder

Voormalig veerhuis PSDVoormalig veerhuis PSDDit gehucht fungeerde, zoals hiervoor al aangegeven, lange tijd als aanlegplaats voor het veer op Kruiningen. Na de sluiting in 2003 daalde er plotseling een diepe stilte over Perkpolder. Een plan dat het provinciebestuur en de gemeente Hulst in 2006 lanceerden, voorziet in de bouw van 450 woningen, een hotel, een jachthaven en een golfbaan. Projectontwikkelaar ‘Hulst aan Zee’ gaat ook uit van een buitendijks natuurgebied, waarvoor een bres in de zeedijk nodig zou zijn. Het plan ontmoet het nodige verzet in de regio, bij voorbeeld bij het Red Onze Polders. Dat comité is ontstaan uit verzet tegen het ontpolderen van de Hertogin Hedwigepolder in Nieuw-Namen. De ontdekking dat erHoreca aan de dijk in PerkpolderHoreca aan de dijk in Perkpolder vervuilde grond is gebruikt voor de beoogde golfbaan was olie op het vuur van hen die zich verzetten tegen het plan.

Aan de waterzijde van de Zeedijk is in 2018 een radartoren geopend. Deze maakt deel uit van de Schelderadar- keten voor het volgen van de scheepvaart op de Westerschelde tussen de Noordzee en havens van Antwerpen. De toren is te beklimmen en vormt zo een toeristische attractie.

Aan Zeedijk 9 ligt Camping Perkpolder. Die beschikt niet alleen over ruime staplaatsen, maar ook over een eigen campinglied. Klik hier voor website. 

 

Noordstraat

Dit straatgehucht ligt op nog geen kilometer ten noordwesten van Walsoorden en bestaat uit de gelijknamige straat. Het beschikt over een eigen buurtkroeg die de prachtige naam Café Ru du Nord draagt. Het etablissement is gevestigd aan Noordstraat 16.Café Rue du NordCafé Rue du Nord

De Eek

Dit gehucht ligt zuidelijk van Walsoorden en bestaat uit woningen langs de Eekseweg en de Mariadijk. Aan de Eeckseweg ligt de Beaufortsluis. Dit rijksmonument is in 1906 gebouwd na de watersnood die de regio trof in dat jaar.Den EekDen Eek

De Knapaf

Dit gehucht ligt ten westen van Walsoorden en bestaat uit woningen en boerderijen aan de Waterstraat, de Mariadijk en de Droogedijk.De KnapafDe Knapaf

Klik hier om een reactie te plaatsen

Haven PerkpolderHaven PerkpolderWesterschelde bij WalsoordenWesterschelde bij WalsoordenRadartorenRadartorenWalsoorden, leugenkotWalsoorden, leugenkotNogmaals het leugenkotNogmaals het leugenkotDe haven bij eb. foto Rienk AbrahamseDe haven bij eb. foto Rienk Abrahamse