headerbanner

Ouwerkerk geniet grote internationale bekendheid. Tragisch genoeg komt dat vooral door de Ramp van 1953. Het kostte heel veel moeite om de dijkgaten ten zuiden van het dorp te sluiten met caissons. (Klik hier voor verhaal) .Het karwei trok over de hele wereld aandacht. Daaraan het herinnert de Weg van de Buitenlandse Pers. Voor de watersnood was Ouwerkerk een dorp waarvan de inwoners hun bestaan vooral vonden in de landbouw. Na de Ramp kreeg de recreatie de boventoon. Vanuit de lucht gezien ©Google Maps©Google Mapswordt het dorp nu aan drie kanten omsloten door campings en vakantiebungalows.

De Ramp eiste in Ouwerkerk 91 mensenlevens. Dat komt neer op 16,1 procent van de bevolking, anders gezegd bijna een op de zes inwoners. Op de begraafplaats aan de Phoenixstraat staat een door beeldhouwer Mari Andriessen vervaardigd monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het is geschonken door inwoners van de gemeente Enschede.

Bron: Rijksdienst Cultureel ErfgoedBron: Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Moederdorp

Zoals de naam al doet vermoeden heeft het dorp hele oude papieren. De in de 11e eeuw gebouwde eerste kerk van Ouwerkerk was de oudste van Duiveland. Vermoedelijk was het de moederkerk van alle parochies in het gebied. De kerk van Nieuwerkerk verrees pas in de 15e eeuw. Dat verklaart de totstandkoming van de namen Ouwerkerk en Nieuwerkerk. Het tussen 1400 en 1560 gebouwde tweede bedehuis van Ouwerkerk was gewijd aan Sint Geertruid. Het kolossale gebouw kreeg er in de Tachtigjarige Oorlog zwaar van langs. Het schip, het gedeelte tussen de toren en het koor, werd toen verwoest. Sindsdien kwamen de gelovigen in het koor bij elkaar voor het houden van de ’s zondagse kerkdiensten. Daaraan kwam in 1945 een einde toen de Duitse bezetters de toren opbliezen. Het gevaarte was de eeuwen daarvoor een baken voor de scheepvaart en doorstond 21 augustus 1933 nog een cycloon die diverse huizen en schuren in het dorp in een puinhoop veranderde. Het zwaar beschadigde koor werd na de oorlog een prooi voor de slopershamer. Het was de bedoeling om in 1953 een nieuwe kerk te bouwen. Dat is vertraagd door de Ramp. De huidige is in 1956 geopend. De luidklok is het enige dat nog herinnert aan de oude kerk. Klik hier voor kerkdiensten. 

Dorpskom

Ring OuwerkerkRing OuwerkerkSinds de aan de Ring gevestigde bakkerij Boot hier de ovens voor het laatst doofde stelt Ouwerkerk het zonder levensmiddelenwin-
kels. Niettemin blijft de Ring het historische hart van het dorp. Dat komt niet alleen door de kerk, de muziektent en de speeltuin, maar ook door de aanwezigheid van oude geveltjes. Ondanks het oorlogs- en watergeweld bleven er gelukkig nog wat mooie woningen gespaard. Aan de Ring staat ook eetcafé De Barbier, dat is gecombineerd met een kapsalon. 

Noorse huizen in OuwerkerkNoorse huizen in OuwerkerkAan de Noorsestraat staan nog diverse houten huizen. Ze herinneren aan de goedgeefsheid van de Scandinavische volkeren na de Ramp. Voor het overige is het dorp arm aan beeldbepalende gebouwen. Dat geldt ook voor het buitengebied. Vrijwel alle oude boerderijen in Ouwerkerk en Nieuwerkerk zijn verwoest in 1953. André Flikweert publiceerde over de hoeven in beide dorpen hierover in 2017 het boek Van Spaanse Zee en Keulse Putten. De titel verwijst naar de namen van twee verdwenen boerderijen.

De bevolkingskrimp leidde in 2016 tot de sluiting van de basisschool. Sportvereniging Ouwerkerk speelde in 2018 voor het laatst voetbal. Op sportief gebied rest nu nog Vereniging D’Antilopen. Die stelt zich ten doel het ontwikkelen, begeleiden en activeren van recreatieve sport ‘voor mensen met en zonder beperking’. Klik hier voor meer informatie

 

Natuur

Aan de Ramp herinneren ook de kreken ten westen, zuiden en oosten van het dorp. Door de dijkdoorbraak van 1953 raakte de grond hier ongeschikt voor landbouw. Staatsbosbeheer beheert dit 140 hectare grote natuurgebied sinds 1956. De organisatie plantte loofbos langs de westelijke en de oostelijke kreek. Het gaat om eiken, populieren, essen, iepen en beuken. Hier broeden tientallen soorten zangvogels, waaronder het winterkoninkje, de fitis en de tjiftjaf. Ook de zeldzame ijsvogel behoort tot de bewoners van het gebied. Tussen de zeedijk en de grote kreek langs de Weg van de Buitenlandse pers ligt een inlaag, die geliefd is bij kustvogels. Door het natuurgebied lopen wandel-, fiets- en ruiterroutes. Ze zijn verbonden met het strandje van Ouwerkerk.

In de kreken is zwemmen toegestaan. Wie een vergunning heeft kan er vissen op paling en forel. Bovendien kun je er met een kano varen. Door al dit fraais is het krekengebied uitgegroeid tot een geliefd recreatiegebied.Duiklocatie OuwerkerkDuiklocatie Ouwerkerk

Duiken

De Zuidbout aan de Nieuwendijk is populair bij duikers, in het bijzonder ook bij clubs in het kader van hun opleidingen. Het water is hier ondiep. Daarom moeten duikers eerst een flink stuk de pier oplopen. Het advies luidt om aan de oostkant van de pier het water in te gaan. Klik hier voor meer informatie. 

Watersnoodmuseum

Watersnoodmuseum OuwerkerkWatersnoodmuseum OuwerkerkEen glazen schoentje was het enige dat is teruggevonden van een gezin in Capelle ten noorden van OuwerkerkEen glazen schoentje was het enige dat is teruggevonden van een gezin in Capelle ten noorden van OuwerkerkDe toenmalige koningin Beatrix opende 4 maart 2003 officieel het Watersnoodmuseum aan het Wegje van de Buitenlandse Pers. Het is gevestigd in de vier caissons die in 1953 zijn gebruikt om de dijkgaten te dichten.

Caisson 1 is ingericht onder het motto ‘De Dijken Breken’. De inrichting is geheel gewijd aan de Ramp die zich in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrok in Alleen via de radio was contact mogelijk met de buitenwereldAlleen via de radio was contact mogelijk met de buitenwereldZeeland, de Zuid-Hollandse Eilanden en het westen van Noord-Brabant. De watersnood kostte het leven aan 1836 mensen. In de kijk- en luisterhoek van caisson 1 verneemt de bezoeker verhalen in woord en beeld van mensen die de Ramp meemaakten. Hier liggen ook per woonplaats gerangschikte fotoboeken.

Caisson 2 draagt de titel ‘Wanhoop en Daadkracht’. Tijdens de rampnacht probeerden PTT’ers tevergeefs om via de telefoon hulp in te roepen. Radio-amateurs slaagden daar wel in met een zelfgebouwde zender. In het caisson 2 wordt de bezoeker geconfronteerd met verhalen over wanhoop bij de getroffenen en de daadkracht van de hulpverleners.

Caisson 3 is gewijd aan het herstel en het versterken van de dijken. Dit deel van museum bevat de tentoonstelling Flood Aware. Die is gericht op bewustwording rond het thema overstromingsgevaar. Een simulatieprogramma in 3D toont de effecten van een dijkdoorbraak in Zeeland. Bezoekers kunnen ook aan de slag met de Deltaviewer. Een interactief computerprogramma visualiseert de worsteling van Nederland met het water in verleden, heden en toekomst. Hier kan de bezoeker zelf ervaren hoe zoet water van de grote rivieren verdeeld kan worden en hoe die keuze de waterveiligheid beïnvloedt. Via de Virtual Reality experience kun je ervaren wat er gebeurt als je huis overstroomt Watersnoodmonument OuwerkerkWatersnoodmonument Ouwerkerken wat je in dat geval moet doen.

Caisson 4 is ingericht rond het thema waterbewustzijn. Water heeft een belangrijke rol in het dagelijks leven en het beheer ervan houdt nooit op. Actuele keuzes voor het deltagebied werken door in de (verre) toekomst. In een grote ‘zandbak’ kunnen bezoekers met behulp van geavanceerde technieken zelf de waterstromen in een virtueel landschap veranderen en zien wat dat voor invloed heeft. De ontembare oerkracht van het water wordt zichtbaar in een 7 minuten durende film, geprojecteerd op een gebogen scherm van 18 bij 3.5 meter. Ook wordt in caisson 4 het verhaal verteld van de mannen in Colijnsplaat die hun dorp redden in 1953. Klik hier voor website van het museum. 

Kaart grondgebied Ouwerkerk ©Google MapsKaart grondgebied Ouwerkerk ©Google MapsGemeente en inwoners

Ouwerkerk was een zelfstandige gemeente tot 1 januari 1961. Vanaf die datum maakte het dorp deel uit van de gemeente Duiveland, waartoe ook Nieuwerkerk, Oosterland en Sirjansland behoorden. Sinds 1 januari 1971 is Ouwerkerk onderdeel van de gemeente Schouwen-Duiveland, die het hele voormalige eiland beslaat. Het dorp telde 800 inwoners volgens A. J. van der Aa in het in 1846 uitgegeven achtste deel van zijn Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. In 1980 woonden er 618 mensen. De Dorpsraad behartigt de plaatselijke belangen helpt eraan mee om het dorp levendig te houden met activiteiten. Klik hier voor meer informatie. Kaart gebied ten zuiden van Ouwerkerk ©Google MapsKaart gebied ten zuiden van Ouwerkerk ©Google Maps

Eten en drinken

Knipcafé De Barbier

Verblijven

Bungalowpark Salvatorhoeve. Klik hier voor camping De Kreekoever.  Klik hier voor camping ’t Sluitgat. Klik hier voor camping De Vier Bannen.  Klik hier voor minicamping DuuvelandWeegbrug VianeWeegbrug Viane

Viane

In Viane staat nog altijd de weegbrug van dit gehucht. Je zou bijna zeggen voormalig gehucht, want hier zijn diverse huizen verdwenen door de Ramp. Vanaf de Middeleeuwen lag hier een haventje dat van belang was voor de aan- en afvoer van goederen en poststukken. Na de totstandkoming van de veerverbinding Anna Jacobapolder-Zijpe v.v. diende het alleen nog voor het verschepen van landbouwproducten. Nu ook daar een eind aan is gekomen resteert slechts stilte over de slikken ter plaatse. Vanaf de dijk bij de voormalige haven kijk je uit op de molen van Stavenisse op Tholen.

Hieronder de links naar de beschrijvingen van de overige plaatsen op Schouwen-Duiveland 

Bruinisse Brouwershaven Burgh Dreischor Ellemeet Haamstede Kerkwerve Nieuwerkerk Ouwerkerk Oosterland Renesse  Scharendijke Serooskerke Sirjansland Westerschouwen Zierikzee  Zonnemaire

Kerk OuwerkerkKerk OuwerkerkMuziektent Ring OuwerkerkMuziektent Ring OuwerkerkWoningen oostkant  OuwerkerkWoningen oostkant Ouwerkerk