headerbanner

Monumentale woningen aan Ring DreischorMonumentale woningen aan Ring Dreischor

Dreischor is in 1973 uitgeroepen tot beschermd dorpsgezicht. Dat geldt ook voor het drie kilometer westelijker gelegen Noordgouwe. Beide dorpen vormen met het zuidelijker gelegen groene gehucht Schuddebeurs een zeer fraai deel van Schouwen-Duiveland. Wie zegt Zeeland te kennen, moet hier geweest zijn.

Dreischor is een ringdorp. De bebouwing in het centrum van het dorp ligt rond het met water omgeven kerkeiland. Aan de ring staat een groot aantal mooie oude woonhuizen, waarvan er zestien zijn aangemerkt als rijksmonument. Daaronder is ook het voormalige raadhuis, waar ook recht werd gesproken. Daaraan herinnert een gevelsteen met Vrouwe Justitia.

Knik in toren

Het hart van het dorp wordt gevormd door de Adrianuskerk, waarvan het koor het oudste deel is. De bouw daarvan begon aan het begin van de 15e eeuw. Daarna zijn het schip en de toren verrezen. Aan het godshuis is in totaal twee eeuwen gewerkt. De toren vertoont een knik. Dat komt doordat hij al spoedig na de start van de bouw begon te verzakken. Dat werd opgelost door vanaf de onderste twee scheve traveeën weer recht door te metselen.

Schatrijk

Grafkapel in Adrianuskerk DreischorGrafkapel in Adrianuskerk Dreischor

De kerk is een bezoek waard. Het meest in het oog valt de in 2011 geheel gerestaureerde grafkapel met twee monumenten. Het ene werd vervaardigd voor Cornelis David Ockerse en zijn broer Johan Daniël en het andere voor hun neef Pieter Mogge. Alle drie waren ze ambachtsheer van het dorp. Dat ze veel geld hadden valt af te lezen aan de rijke uitvoering van de grafmonumenten. Het vermogen van Pieter Mogge (1698-1756) werd na zijn overlijden geschat op 1,57 miljoen gulden, een voor die tijd astronomisch bedrag.

Akoestiek

Het bedehuis is een hallenkerk. Dat wil zeggen dat de beuken (schepen) van gelijke hoogte zijn. De Adrianuskerk heeft een noord- en een zuidbeuk. Het kerkgebouw is befaamd om haar akoestiek en daarom een geliefde concertruimte, zowel bij instrumentalisten als bij zangers. De preekstoel in de noordbeuk, die als hoofdbeuk fungeert omdat hier diensten worden gehouden, dateert uit circa 1670. Het gebouw wordt beheerd door protestantse gemeente Dreischor-Noordgouwe (PKN). Klik hier voor website 

Opa Kip

Aan ‘opa Kip’ herinnert de Jan Kipstraat, een zijstraatje van de ring. Jan Kip vierde in 1957 zijn 107e verjaardag als oudste inwoner van Nederland. Hij was het prototype van de sigaren rokende man op hoge leeftijd.

Vlasschuren en muurreclame Solo in DreischorVlasschuren en muurreclame Solo in Dreischor

Margarine

De muurreclame voor het margarinemerk Solo aan het pand Zuidstraat 12 is een veel gefotografeerd object. In 2007 is deze muurschildering helemaal opgeknapt.  

Vlasteelt

Vlashekel in museum Goemanszorg. Vlashekel in museum Goemanszorg.

In het dorp staan verder diverse zwarte schuren. Die herinneren aan de vlasteelt die eeuwen lang in deze omgeving is beoefend. Aan de teelt herinnert verder de vlasdag die jaarlijks wordt gehouden op de derde zaterdag van augustus. Klik hier voor website Verder verwijst de Roterijdijk tussen Dreischor en Schuddebeurs naar de vlasteelt. Behalve Dreischor kende Zeeland vanouds nog twee gebieden waar de vlasteelt van betekenis was. In het oosten van Zeeuws-Vlaanderen gaat het dan om Koewacht, Sint Jansteen en Heikant. In het westen van die streek betrof het Eede en in mindere mate Sint Kruis.
Het vlas kende tal van bewerkingen alvorens de vezels geschikt waren om naar de spinnerijen te worden vervoerd als grondstof voor linnen. Het werd achtereenvolgens geroot, gerepeld, gebraakt, gezwingeld en gehekeld. Van het kammen met een hekel, waarbij de vezels van het laatste afval werden ontdaan stamt het gezegde 'iemand over de hekel halen'. Klik hier voor uitleg bewerkingen 

 

Meekrapteelt

Meekrap delven. Te zien in Museum GoemanszorgMeekrap delven. Te zien in Museum GoemanszorgOok de meekrapteelt bracht vroeger welvaart. Dreischor herbergde vroeger de meestoven De Hond en De Mol. Daarin werd van het gewas de rode verfstof alizarine gewonnen. De stoven zijn er niet meer, maar bezoekers van Museum Goemanszorg, gevestigd in en rond de boerderij aan Molenweg 3, krijgen een prima indruk van de betekenis van de meekrapteelt. Die verdween nadat de Duitse chemici Carl Gräbe en Carl Lieberman er in 1868 in slaagden alizarine synthetisch te vervaardigden. In de tuin bij het museum groeien bomen en gewassen die in Zeeland populair waren. Daaronder is ook de meekrapplant. Klik hier voor website museum 
Het ging om de wortel van de meekrapplant. Die kon pas na cdrie jaar worden geoogst. Dat gebeurde met een meekrapspa. Het delven van een de wortels was heel zwaar. Het gezegd 'eten als een delver', dat wordt gehanteerd wanneer iemand zit te schrokken, zou terugslaan op het werk van de mensen die de meekrapwortels oogstten. 

Molen

Molen Aeolus in DreischorMolen Aeolus in Dreischor

De naam van het dorp verwijst vermoedelijk naar drie schorren. Die zijn in het wapen van Dreischor verbeeld in eilandjes waarop een schaap staat. Het ging om de schorren Beldert, Mareland en Sirjansland. Beldert is een gehucht even ten zuiden van Dreischor waar molen Aeolus staat. Deze stenen grondzeiler (type molen waarvan de wiekzeilen bijna tot aan de grond reiken) werd in 1739 gebouwd als opvolger van een standerdmolen (oudste type houten molen). Klik hier voor meer informatie over molen 

Mareland verwijst naar een schor ter hoogte van de Maarlandpolder in het uiterste zuidwesten van de voormalige gemeente Dreischor. Sirjansland, het derde schor, verwijst naar het gelijknamige dorp ten oosten van Dreischor.

Slot Windenburg verbeeld in Stadshuismuseum ZierikzeeSlot Windenburg verbeeld in Stadshuismuseum ZierikzeeSlot Windenburg

Woning op fundamenten Slot Windenburg in DreischorWoning op fundamenten Slot Windenburg in Dreischor

Zeer opvallend is het door een tuin omgeven statige woonhuis aan de Slotstraat. Dat werd in 1955 gebouwd om onderdak te bieden aan de burgemeester. Het heeft slechts zes jaar als ambtswoning gediend, want de gemeente werd in 1961 opgeheven. Het pand staat op de fundamenten van het middeleeuwse Slot Windenburg. Dat werd in 1837 afgebroken. Eigenaar Cornelis de Jonge van Dreischor verkocht de 240.00 0 stenen voor 3475 gulden aan een timmerman in Brouwershaven, Bij de bouw van het huidige huis heeft de architect zich volgens de Schouwse archivaris Huib Uil laten inspireren door Huis Hofwijck in Voorburg.Nogmaals Slot Windenburg verbeeld in Stadshuismuseum ZierikzeeNogmaals Slot Windenburg verbeeld in Stadshuismuseum Zierikzee 

Groenste dorp

Dreischor is een groen dorp. De inwoners doen er veel aan om dit zo te houden. Dankzij die inspanningen werd Dreischor in 2000 en 2001 uitgeroepen tot groenste dorp van Nederland.

De voormalige gemeente Dreischor, waaronder ook het gehucht Beldert viel, telde 723 inwoners in 1815. In 1899 was het aantal ingezetenen gegroeid tot 1193. In 1961 is Dreischor toegevoegd aan de gemeente Brouwershaven. Sinds 1 januari 1997 maakt het deel uit van de gemeente Schouwen-Duiveland. In 1980 woonden er 840 mensen en per 1 januari 2010 woonden er 994.  

Hieronder de links naar de beschrijvingen van de overige plaatsen op Schouwen-Duiveland 

Bruinisse Brouwershaven Burgh Dreischor Ellemeet Haamstede Kerkwerve Nieuwerkerk Ouwerkerk Oosterland Renesse  Scharendijke Serooskerke Sirjansland Westerschouwen Zierikzee  Zonnemaire

Voorgevel raad- en rechthuis DreischorVoorgevel raad- en rechthuis DreischorRing In DreischorRing In Dreischor 

Noordbeuk Adrianuskerk DreischorNoordbeuk Adrianuskerk Dreischor

Dreischor KipstraatDreischor Kipstraat

Dreischor AdrianuskerkDreischor Adrianuskerk