headerbanner

Beste bezoeker van deze website.

Staatspareltjes houdt in de loop van voorjaar 2023 op te bestaan. U kunt de geschreven teksten desgewenst kopiëren voor eigen gebruik.

Mocht u foto's overnemen dan vragen we u vriendelijk daar als bron bij te zetten: 'foto Willem Staat', tenzij er een andere maker is aangegeven.

De redactie bedankt iedereen die ons voorzag van opbouwende kritiek en aanvullende informatie.

VREDE EN ALLE GOEDS TOEGEWENST AAN IEDEREEN DIE DIT LEEST.

Margreeth Ernens en Willem Staat.

Breskens is de onvoorstelbare verwoestingen van 1944 te boven gekomen. Is Sluis nog altijd de toeristische trekpleister aan de grens met West-Vlaanderen, Breskens is de onbetwiste topper aan de zuidboorden van de Westerschelde. En net als in Sluis is ook in Breskens de invloed van de Belgen zichtbaar. Wie rond de jachthaven wandelt of daar op een terras zit zal vooral Vlaams hporen spreken. Je ziet in deze hoek op sommige momenten vooral Belgische nummerplaten. Je ziet er ook veel Duitse. Want de oosterburen zijn al decennia verzot op deze hoek van het Koninkrijk der Nederlanden. Dat komt door brede stranden, het schone zeewater en de campings van hoge kwaliteit.

Het eerste Breskens verdween rond 1480 in de golven. Daarna ontstond op het Breskenszand een nieuwe nederzetting. Daar stond een kerk die gewijd was aan Sint Barbara. Ook dit dorp werd een prooi der golven bij de inundatie van 1583. In 1607 werd het gebied opnieuw bedijkt en ontstond het huidige Breskens.

Appartementencomplex Port ScaldisAppartementencomplex Port ScaldisDe beroemdste Bressiaander is ongetwijfeld Willem van Hanegem. Voetballer, later trainer ‘De Kromme’, kwam hier ter wereld op 20 februari 1944. Op 21 oktober van dat jaar werd het dorp getroffen door een alles verwoestend geallieerd bombardement in het kader van De Slag om de Schelde. Daarbij kwamen 199 burgers om het leven. Geen dorp of stad in Nederland heeft percentueel gezien zo veel inwoners verloren als Breskens. Het is nog altijd te zien in het dorp. In het centrum zijn nauwelijks panden aanwezig van voor 1944.

Het bedrijf Van Melle zette Breskens al aan het begin van de twintigste eeuw op de kaart met de suikerballetjes die over de hele wereld hun weg vonden. Later volgden het Maria-kaakje, Mentos en Fruitella, om nog enkele beroemde producten te noemen.

Het voormalige veerplein van Breskens.Het voormalige veerplein van Breskens.Op 14 maart 2004 kwam er een einde aan de beroemde autoveerverbinding van de Provinciale Stoomboot Diensten (PSD) met Vlissingen. Daarvoor in de plaats kwamen de fietsveerboten. Het grote Veerplein herinnert aan de tijden van weleer toen hier de hele dag door rijen auto’s stonden opgesteld. Zelf ben ik heel vaak met de fiets deze verbinding aangedaan. Om na een flinke tocht bij te komen met de befaamde erwtensoep. Of een bak koffie in de rooksalon, onder het genot van een sigaar, terwijl de boot stampte met windkracht acht Beaufort en de regen tegen de ramen sloeg. Dat komt nooit meer terug.

Tegenwoordig is de recreatie een voorname bron van bestaan. Het dorp is befaamd om haar hooggewaardeerde campings. Ook herbergt het vakantiebungalows en hotelaccommodatie. En er zijn weinig plaatsen in Nederland van vergelijkbare omvang waar je heel goed kunt eten in een groot aantal restaurants, vooral aan de Kaai. Het nieuwe winkelcentrum aan het Spuiplein geeft aan dat Breskens een heel leefbaar dorp is. Het dorp heeft ook geprofiteerd van de bouw van het appartementencomplex Port Scaldis aan de Westerschelde.

De visserijfeesten in Breskens bestaan al sinds 1953 en zijn bekend als een groot evenement. Er zijn optredens van bekende Nederlandse artiesten, bands en straatartiesten, een grote braderie, twee kermissen, een rommelmarkt en kinderattracties. Tijdens het feest is er in het museum van alles te doen, kan de vismijn worden bezocht en kunnen rondvaarten worden gemaakt op vissersschepen.

De haven herbergt nog altijd schepen van beroepsvissers. Daaronder zijn er van Boekhoute, een plaats in Oost-Vlaanderen (B). Zij weken uit naar Breskens toen hun eigen haven werd afgesloten door de verzanding en uiteindelijke afdamming van De Braakman.

Het werk De Vijf Broden van Johnny Beerens.Het werk De Vijf Broden van Johnny Beerens.Boven de visafslag, waarover begin maart 2021 het doek viel,  is het Visserijmuseum gevestigd, dat wordt gerund door tientallen vrijwilligers. Het bevat een grote collectie visserijvoorwerpen, een groot aantal modellen van vissersschepen, een zoutwateraquarium, een maquette van de Schelde, een zeer grote verzameling opgezette vogels en een schelpen- en koralencollectie. Verder hangen er diverse werken van Johnny Beerens.

Vanuit het museum heeft de bezoeker uitzicht op “Brood en Vis” (1997). Het werk van 22 bij 27 meter stelt vijf broden en twee vissen voor. Beerens greep hier terug op de wonderbare spijziging, zoals die beschreven staat in het Bijbelboek Lucas. Maar er is ook een directe link tussen de graansilo (Het brood) en de Vissershaven (Vissen). Ook de voorstudies van de muurschildering op de graansilo zijn te zien in het museum.
Klik hier voor website museum 

Streekzanger Piet Brakman heeft diverse liederen gewijd aan ‘Bresjes’. Daaronder ‘De Breskens 17′, waarvan een deel van de tekst luidt: En elke avond, als Stan dan thuis zit daar in z’n huisje vlakbij de kade, dan …..net even voor hij z’n kooi induikt, pakt hij het “Groot Vissersboek” dat altijd naast een foto van de “17” op de schoorsteen staat. En voor de zoveelste keer leest hij dan weer Mattheus 14, over z’n grote Baas, die over het water kon lopen……….. en dan vouwt Stan z’n handen, wetend dat de “17” de haven van Breskens nooit meer binnen zal lopen……….. Op het meer van Galilea, dreigt een scheepje te vergaan, maar dwars over die hoge golven kwam er toen een man gegaan. In de laatste minuten, hebben z’op de “17” misschien, die man daar op het water toch gezien…..

Kerken

De katholieke kerk van Breskens.De katholieke kerk van Breskens.De parochie van de Heilig Barbara is opgericht op 22 augustus 1946 en vormde daarvoor een combinatie met die van Groede (intussen opgeheven). Tegenwoordig maakt Breskens deel uit van de Heilige Andreasparochie die het hele westen van Zeeuws-Vlaanderen omvat.

Het kerkje aan de Europastraat 7 is een toeristische trekpleister door de houtsculpturen van Omer Gielliet. Deze sieren zowel het bedehuis als ook de tuin eromheen. Gielliet was pastoor in Breskens. Hij begon in 1967 met het maken van beelden uit hout. Zijn werken zijn te zien in tal van kerken in Nederland en België. Het kerkgebouw is een eenvoudig zaalkerkje met dakruiter. Het is in 1950 gebouwd als noodkerk, maar nooit vervangen. Bezichtiging kerk van eind april tot begin oktober van 10-12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur

Hervormde kerk

Nadat de 16e eeuwse kerk in 1944 bij het bombardement werd verwoest, verrees in de jaren 1947-1952 het huidige bedehuis aan de Dorpsstraat. De Vergadering van Gelovigen houdt diensten in haar kerk aan de Langeweg 1a. Dat gebouw werd in 1944 verwoest, maar is vervolgens hersteld. Het is een zaalkerk met een hoog ingangsportaal.

De Vergadering van Gelovigen in BreskensDe Vergadering van Gelovigen in BreskensDe Gereformeerde Kerk kreeg op 13 maart 1954 de beschikking over een eigen bedehuis aan de Nieuwstraat. Daarvoor waren de leden aangewezen op de gereformeerde kerk van Schoondijke. Vanaf de jaren dertig werden er ook kerkdiensten belegd in een bedrijfspand van Van Melle Confectionery Works. De snoepfabrikant stelde dit gratis ter beschikking. In 1995 zijn de Hervormde Gemeente van Breskens en de Gereformeerde kerk te Breskens gefedereerd. Het kerkgebouw van de gereformeerden kreeg een woonbestemming.

De Vrije Evangelische Gemeente hield diensten aan Papendrecht 4. Het zaalkerkje dateerde uit 1952. De gemeente is samen met die van Retranchement en Nieuwvliet opgegaan in de streekgemeente Nieuwvliet.

Tot aan de gemeentelijke herindeling van 1970 was Breskens een zelfstandige gemeente. In dat jaar ging het dorp op in de gemeente Oostburg. Sinds 1 januari 2003 valt Breskens onder de gemeente Sluis, die toen werd gevormd door samenvoeging van de gemeenten Sluis-Aardenburg en Oostburg. Het dorp telde 4412 inwoners per 1 januari 1980 en 4787 ingezetenen in 2010.

De voormalige Vrije Evangelische Kerk in Breskens.De voormalige Vrije Evangelische Kerk in Breskens.

Tot de gemeente Breskens behoorden de gehuchten Halve Maantje, Kijkuit (intussen in de bebouwing opgenomen), Nieuwesluis en Zandertje. Als bijzonderheid vermeld ik dat het voormalige Groede zich uitstrekte tot in de huidige zuidelijke bebouwing van het dorp. Zodoende stond de stenen stellingmolen van Breskens, waarvan de romp nog altijd resteert, eigenlijk in de gemeente Groede.

De Kaai van Breskens.De Kaai van Breskens.Breskens Port Scaldis.Breskens Port Scaldis.

Boven de deur van de katholieke kerk van Breskens hangt een beeld van Omer Gielliet.Boven de deur van de katholieke kerk van Breskens hangt een beeld van Omer Gielliet.De boot van de KNRM ligt altijd klaar om waar nodig te hulp te schieten.De boot van de KNRM ligt altijd klaar om waar nodig te hulp te schieten.