headerbanner

Vanaf de Zeedijk gezicht op het dorp aan de Graaf JansdijkVanaf de Zeedijk gezicht op het dorp aan de Graaf JansdijkEen lange kronkelende dijkEen lange kronkelende dijkWestdorpe is het dorp van drie k’s. Die staan voor kronkeldijk, kreken en kassen. Die elementen samen maken het dorp uniek in Zeeland. Het herbergt verrassende monumentale bouwwerken en je kunt er ook nog heerlijk eten. De kronkeldijk is de Graaf Jansdijk (A en B). Die loopt over 4,5 kilometer vanaf Passluis bij het Kanaal Gent Terneuzen tot aan Zwartenhoek aan het oostelijke uiteinde van het dorp. Westdorpe is sinds het begin van de 21e eeuw nauw verbonden met tuinbouw. De energie voor de kassen is afkomstig van restwarmte van kunstmestfabriek Yara in Sluiskil. Westdorpe is ook het dorp van boeiende uitzichten vanaf de Zeedijk op de drukke scheepvaart in het Kanaal en de vogelrijke kreken aan de andere kant. 

Langs de dijk staan enkele fraaie villa'sLangs de dijk staan enkele fraaie villa'sNummering

Opvallend aan de Graaf Jansdijk B is de nummering van de panden. Die telt namelijk wisselend door aan beide zijden. Daardoor liggen even en oneven nummers zowel aan de noord- als aan de zuidkant van de dijk. Dat is niet uniek maar wel afwijkend van het in Nederland vrijwel algemene patroon waarbij de even nummers aan de ene kant liggen en de oneven nummers aan de overkant. Voor bezorgers die hier voor het eerst komen betekent het wel even puzzelen. De voormalige zeewering is verdeeld in Graaf Jansdijk A en B. De grens daarvan ligt op het plein ter hoogte van de voormalige kerk.

 

Graven Jan

De naam van de dijk verwijst naar de graven van Vlaanderen, die het in de Middeleeuwen lange tijd voor het zeggen hadden in de regio. Welke Jan exact de naamgever was is verborgen in de nevelen van de geschiedenis. Het kan zowel gaan om Jan van Namen (1267-1330) als om Jan Zonder Vrees (1371-1419). De eerste was aan het bewind tijdens de stichting van de dijk en de tweede zou zich actief hebben ingelaten met de dijk. Deze enorme zeewering strekte zich toen uit van Duinkerke in Frankrijk tot aan Terneuzen. Het is bijzonder dat deze in Westdorpe nog altijd is te bewonderen. Elders zijn grote stukken verdwenen door ingrepen in het landschap. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Sas van Gent door de aanleg van het Kanaal Gent-Terneuzen en de 16e eeuwse voorloper daarvan via de Sassche Vaart. Aan die kant is het tracé van de dijk pas weer terug te vinden in Assenede (Gravenstraat). Ten noorden van Westdorpe ligt er nog een tracé dat begint bij de Axelse Sassing en via Schapenbout doorloopt tot vlak onder Terneuzen.

Standbeeld

Westdorpe eert graaf Jan met een standbeeld. Het is in 2012 onthuld in de tuin van zorgcentrum Verlaet op de hoek van de Bernhardstraat en de Dellaertstraat. Dat past in het beleid van de gemeente Terneuzen om alle kernen een duidelijk profiel te geven. Het fraaie kunstwerk in brons en steen is van de hand van Anne Mannaerts. De inwoners kozen voor haar beeld bij een ontwerpwedstrijd. Het stelt Jan Zonder Vrees voor. Hij zou in 1404 opdracht hebben gegeven voor de aanleg van de dijk van Westdorpe.

 

Eerste dorp

In deze omgeving lag het oude dorpIn deze omgeving lag het oude dorpDe huidige plaats is het tweede Westdorpe. Het eerste lag verspreid over de Autrichepolder en de Canisvlietse binnenpolder. De eerste vermelding van Westdorpe dateert van 1276. Het betreft een dorp met kerk en molen. Dat krijgt 19 november 1440 zwaar te lijden door de Sint Elizabethvloed, die onbekender is dan de eerste watersnood van die naam in 1421. In 1440 en 1480 breekt de dijk van de Braakman, hetgeen opnieuw leidt tot overstromingen. Die van 1480 betekent het einde van het in de Autrichepolder gelegen noordelijke deel van Westdorpe. Prins Maurits geeft in 1586 indirect de genadeklap nadat hij Axel inneemt. Hij beveelt de polders ten zuiden van de stad te inunderen. Zo is Axel beter beschermd tegen aanvallen van de Spanjaarden. Ook de Graaf Jansdijk wordt doorgestoken, waardoor het zuidelijk daarvan gelegen stuk dorp in de Canisvlietse Binnenpolder verdrinkt.

Tweede dorp

Na herbedijkingen komt de streek in 1617 weer boven water. Dan ontstaat het huidige Westdorpe aan de dijk. Later breidt de bebouwing zich uit ten zuiden van de Graaf Jansdijk. Daar ontstaat een dorpskom die wordt doorsneden door de Bernhardstraat. In dit gedeelte zijn de voornaamste voorzieningen gevestigd.

Opgravingen

Het is vooral aan de geboren Westdorpenaar Johan Thomas te danken dat er in het museum voorwerpen liggen die afkomstig zijn van inwoners van het oude dorp. Hij deed, samen met andere amateurarcheologen van Stichting Oud Westdorpe, vanaf zijn twaalfde levensjaar veel opgravingen. Johan stelde de vondsten ten toon in het museum aan de Graaf Jansdijk B 50 waar hij een halve eeuw diende als vrijwilliger.

Een vrijwel compleet terracotta Mariabeeld met een hoogte van 33 cm is het pronkstuk van het museum, dat in 2019 verhuisde naar de voormalige kerk aan de Graafjansdijk A 190. Johan Thomas groef ook kannen en kruiken op en een 13e -eeuwse vuurklok. Die stond boven het vuur en was bedoeld om kinderen te beschermen. Veel vondsten kwamen boven bij de Axelsestraat, in de buurt van de Berkenhoeve. Thomas vond daar ook de fundamenten en muurresten van een groot huis, dat wellicht ten onder ging bij een van de springvloeden in de 15e eeuw. Het genoemde Mariabeeld stond ooit in een nis in de voorgevel van dat gebouw. Klik hier voor openingstijden museum. 

Met het oog op uitbreiding van het kassengebied ten zuiden van de Axelsestraat deden archeologen van ArcheoMedia BV, daar in 2005 onderzoek. Zij bevestigden de conclusie van Thomas dat hier het verdronken noordelijk deel lag van het oude dorp. De archeologen concludeerden ook dat gevonden vuursteenresten er op duiden dat het gebied mogelijk al werd bewoond tijdens de prehistorie.

Kerk

Kerk wordt dorpshuis en museumKerk wordt dorpshuis en museumDe inwoners krijgen op 20 mei 1940 van zich teugtrekkende Belgische militairen, die aanhoudend worden beschoten door de Duitsers, het bevel te vertrekken. De Westdorpenaren geven daar een dag later massaal gehoor aan. Bij terugkeer op 25 mei treffen ze een puinhoop aan. Er zijn 34 woonhuizen verwoest en 64 zwaar beschadigd. De Belgen laten op 21 mei de toren van de Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk springen en steken het bedehuis en de pastorie in brand. Het voor de toren staande Heilig Hartbeeld blijft gespaard en siert nu de voorzijde van de in 1947 voltooide nieuwe kerk. Die is in 2012 aan de eredienst onttrokken, evenals vijf van de negen andere rooms-katholieke kerken in de Kanaalzone.

De Elizabeth-parochie draagt het gebouw voor 1 euro over aan de Stichting Kerk Westdorpe. Die voorziet het pand van een glazen kubus van 16 bij 8 meter. Daardoor behoeft niet de hele ruimte te worden verwarmd bij activiteiten. Zoals aangegeven is het de nieuwe locatie van het museum, terwijl de kerk eveneens dient als dorpshuis. Het pand kreeg de naam Multifunctioneel Centrum De Kirke en is te huur voor feesten, workshops en andere bijeenkomsten. De voormalige kerk is ook bruikbaar voor huwelijkssluitingen en begrafenisdiensten. Het marmeren altaar (in eigendom van het bisdom Breda) is vooraan in de kerk gehandhaafd. In het in 2006 gerestaureerde pand kerk hangt een door de Gentse kunstenaar Ysabie gemaakt gebrandschilderd raam, voorstellende Het laatste oordeel. Het was besteld voor de oude kerk, maar nog niet geleverd toen die werd vernietigd.

Cafés

Net als vele vergelijkbare dorpen telde Westdorpe een groot aantal winkels en winkeltjes. Volgens sommige bronnen waren er in de eerste helft van de 20e eeuw ook 83 cafés. J. van Waes verwijst dat naar het rijk der fabelen, zo staat in de dagbladen PZC en BN De Stem van 17 mei 2008: ,,Laatst las ik in uw krant dat er in Westdorpe 83 cafés waren. Dit is enorm overdreven, het waren er maar 76.” Van Waes kon het weten want zijn vader was eigenaar van brouwerij De Witte Leeuw.

Bierbrouwerij Van Waes-Boodts

foto Alf van Beem Wikipediafoto Alf van Beem WikipediaMeer dan aan de horeca ontleende het dorp bekendheid aan de activiteiten van drie bedrijven die het kostelijke gerstenat bereidden. Dat waren Van Waes-Boodts, De Witte Leeuw en De Duif. De resten van de Beiersch Bierbrouwerij Van Waes-Boodts aan de Graafjansdijk B119 zijn het opvallendste industrieel monument van het dorp.

Emile Waes en echtgenote Chlothilde Boodts stichtten hier in 1905 bierbrouwerij en limonadefabriek De Volharding. De onderneming groeide al snel uit tot een flinke fabriek met afnemers in Zuid-Nederland en België. De naam wijzigde in 1932 in N.V. Beiersch-Brouwerij-Expl. Mij E.A. van Waes-Boodts en Zonen en in 1940 in Beiersch Bierbrouwerij Van Waes-Boodts. De toevoeging ‘Beiersch’ verwijst naar de toen nieuwe productiemethode, waarbij men gebruik maakt van ondergisting, waarvoor een koeltoren nodig is. De toren van Waes kreeg in 1938 zijn huidige aanzicht.

Nog altijd nadrukkelijk aanwezig in het landschapNog altijd nadrukkelijk aanwezig in het landschapDe onderneming bleef in bedrijf tot in 1964. Beiersch-Bierbrouwerij De Amstel, die in 1968 zelf werd ingelijfd door Heineken, kocht de inboedel. De gebouwen deden vervolgens enkele jaren dienst als opslagdepot voor Amstel en later voor andere doeleinden. In 1998 kwamen ze leeg te staan, waarna verval intrad. In 2003 gingen de bijgebouwen onder de slopershamer om plaats te maken voor appartementen. De koeltoren en de voorgevel van de brouwerij bleven staan en zijn sinds 1998 rijksmonument wegens hun cultuurhistorische waarde en als gemoderniseerde brouwerij.

De kwaliteit van Waes’ bier stond uitstekend aangeschreven. Dat kwam mede omdat het bedrijf beschikte over eigen putten met water van puike kwaliteit. Dat was goed voor de smaak van het bier.

Een klein gedeelte van het archief van de brouwerij wordt bewaard in het Zeeuws Archief in Middelburg. De rest berust sinds 1974 in het plaatselijke museum. Een bijzonder document is het lied dat ter gelegenheid van het 50 jarige bestaan is geschreven op de wijs van 'O schitterende kleuren'. De tekst van het eerste couplet luidt als volgt:

,,O lekkere drank, wat een goddelijk bier,
wat doet gij ons kelen toch goed!
Hoe klopt gij ons het harte van vreugd en plezier,
wat geeft het ons dappere moed!
Komt drinkt dan ons glaasje bier op zijn tijd.
Het houdt u van zorgen en kommer bevrijd
Van Waes Boodts is beter dan al wat er rest,
Van Waes Boodts smaakt iedereen best.”

Bierbrouwerij De Witte Leeuw

Voormalige brouwerij De Witte LeeuwVoormalige brouwerij De Witte LeeuwBasil Josef Maria van Waes stichtte in 1914 De Witte Leeuw. Het assortiment bestond uit belegen gerstebier en lager bier met een alcoholgehalte van 3,5 %. In de beginjaren werd ook ijs en limonade verhandeld. De klanten in de regio werden met paard en wagen beleverd en daarna met een vrachtwagen. Na het overlijden van Basil in 1939 kwam zoon Leon, die dan op de brouwersschool in Gent zit, naar huis om de zaak over te nemen. Die kwam op naam van zijn moeder te staan, Weduwe van Waes-Verhelst. De bierproductie viel tijdens de Tweede Wereldoorlog stil, maar er werd nog wel limonade geproduceerd. Na de oorlog werd die afgevuld in flesjes met een kroonkurk. In 1947 viel het doek voor De Witte Leeuw. Van het bedrijf aan de Graaf Jansdijk A154 is het hoofdgebouw met de lager- en gistkelders blijven staan. De naam van de brouwerij leeft voort in woonzorgcentrum De Witte Leeuw aan de Bernhardstraat 22, dat bestaat uit 27 appartementen. Het is één geheel met zorgcentrum ’t Verlaet op hetzelfde adres.

Bierbrouwerij De Duif

Voorheen De DuifVoorheen De DuifAan de Spoorstraat staat nog een deel van de voormalige brouwerij/mouterij De Duif van de familie Dellaert. Op de Graaf Jansdijk A 141 staat het woonhuis (voorheen een boerderij) van de familie, dat vroeger aan het bedrijf vast zat. Hier begon Franciscus Dellaert in 1898 de onderneming. Het was dus de oudste brouwerij van het dorp. Zoon Cyril Dellaert nam in 1921 de leiding over. De Duif staakte in 1932 het brouwen waarna de zaak is voortgezet als bierbottelarij en limonadehandel. De bij het bedrijf behorende schuur en schoorsteen vielen onder de slopershamer, maar de brouwerij bleef gespaard.Een particulier kocht het pand in 2017 met de bedoeling het te verbouwen tot  woning.   

Sluis Zwartenhoek

Het enige altijd vrij toegankelijke monumentale bouwwerk is een bezoek meer dan waard. De aan het oostelijke uiteinde van het dorp gelegen Sluis Zwartenhoek kwam tot stand in 1788/89. De aanleg maakte onderdeel uit van de afdamming van de geulenstelsels tussen het zogenaamde ‘Eiland van Axel-Terneuzen-Hoek’ en het zuidelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen tussen Hulst en Westdorpe. Dat reuzenkarwei is uitgevoerd tussen 1784 en 1790. Ook de intussen verdwenen Passluis aan de westkant van het dorp maakte deel uit van deze operatie. Dat geldt ook voor de nog bestaande sluis aan de Buthdijk onder Axel en de reusachtige Steenen Beer bij Zandberg.

Vroegere landzijde sluisVroegere landzijde sluisHet is aan de inzet van inwoner Maurice Kint te danken dat Sluis Zwartenhoek nu het pronkjuweel is van het dorp. Hij begon aan het eind van de 20e eeuw te ijveren voor het herstel van het deerlijk vervallen waterkeringswerk. Dat leidde in 2010 tot volledig herstel in de oude toestand.

Het gaat om een sluis met drie kokers die zelfsuerend was. Die term wil zeggen dat de uitwatering automatisch verliep. Wanneer bij vloed zeewater vanuit de Braakman deze kant op kwam konden de deuren vanzelf sluiten door de waterdruk. Het sas kon ook nog dienen als inundatiesluis in geval de overheid de polders onder water zou willen zetten bij een militaire aanval.

Je kunt er nu alleen nog oorlogje spelenJe kunt er nu alleen nog oorlogje spelenBatterij en Groene Knoop

Groene KnoopGroene KnoopDe restauratie van de sluis kreeg nog een prachtig vervolg ook want in 2011 kwam het herstel gereed van de naastgelegen Batterij Westdorpe. Die was aangelegd in opdracht van keizer Napoleon om de sluis te beschermen. De versterking prikkelt de fantasie. Kinderen kunnen hier in de natuur vredig oorlogje spelen als alternatief voor de gewelddadige digitale varianten die hen en volwassenen anders vierkante ogen kunnen opleveren.

Sluis en fortificatie zijn onderdeel van de Groene Knoop. Die bestaat uit landschapselementen, die fungeren als compensatie voor verdwenen natuurwaarden in de omgeving, waar een omvangrijk areaal aan tuinbouwkassen is aangelegd. Het mooie is dat restwarmte van kunstmestproducent Yara in Sluiskil de energie levert voor de kassen.

De Groene Knoop bestaat uit een hoogstamboomgaard, heggen, een dijk, vochtig weidelandschap en bebost wandelgebied. Allemaal elementen die vroeger in de streek rijkelijk voorhanden waren.

Transformatorhuisje

TransformatorhuisjeTransformatorhuisjeHet in 1922/23 op de splitsing van de Graaf Jansdijk A en de Spoorweg gebouwde transformatorhuisje behoort tot de oudste nog bestaande in Zeeland. Ter plaatse spreekt men van PZEM-kotsjen, terwijl elders in de provincie de benaming PZEM-kotje wijdverbreid is. De voormalige gemeente Westdorpe kocht het in 1963 op nadat de Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij het afstootte. Dankzij steun van de gemeente Terneuzen en Stichting Landschapsbeheer Zeeland bleef het transformatorhuisje behouden. Binnen is alles in oude stijl teruggebracht. Bezoekers kunnen dat zien wanneer één van de deuren open staat.

Voormalige grenspalen bij Hof AutriceVoormalige grenspalen bij Hof AutriceSchuur Hof Autriche en Oostenrijkse grenspalen

Grensmarkering in het dorpGrensmarkering in het dorpDe grote schuur van Hof Autriche aan de Graaf Jansdijk A83 is een Rijksmonument. Het vernieuwde woonhuis is dat niet. De houten met riet gedekte schuur heeft dwarsdelen en het schilddak is opgewipt boven de mendeuren. Aan het begin van de oprijlaan staan twee hardstenen, Oostenrijkse grenspalen uit de periode 1612-1621.
Ook in diverse tuinen staan deze grensmarkeringen. Eén prijkt er langs de weg in het centrum aan Graaf Jansdijk B14. Klik hier voor informatie over alle Oostenrijkse palen in de omgeving. 

Canisvlietse KreekCanisvlietse KreekKreken

MolenkreekMolenkreekWestdorpe is rijk bedeeld met de voor Zeeuws-Vlaanderen zo kenmerkende kreken die vaak hoge natuurwaarden bezitten. De Canisvlietse Kreek ten zuiden van het dorp spant in dat verband wel de kroon. Hier wordt meer dan de helft van alle Nederlandse vogelsoorten waargenomen. Hier huizen ook allerlei vlinders en zoogdieren als de ree en de vos. De kreek is befaamd voor de visstand. De kreek is in de jaren zeventig van de 20e eeuw enkele malen ernstig vervuild door het binnenstromen van zwaar verontreinigd rioolwater. Leden van de Heemkundige Kring Sas van Gent sloegen hierover alarm en sloten bij acties zelfs een keer een duiker met zandzakken af om het vervuilde water tegen te houden. Uiteindelijk leidde overleg op regeringsniveau tot de bouw van een waterzuiveringsinstallatie in Zelzate.

Iets minder vogelrijk, maar heel mooi zijn de naamloze kreken in de Autrichepolder. Passanten hebben daar het beste zicht op vanaf de Zeedijk. Aan de zuidoostrand van het dorp ligt achter de singel de Molenkreek. Het voetpad langs het water noodt inwoners en anderen uit tot het maken van een aangename dorpswandeling.

Gezicht vanaf de ZeedijkGezicht vanaf de ZeedijkBeroemheden

Diverse straten in Westdorpe verwijzen naar twee beroemde mensen die met dorp ter maken hadden. Dat zijn het Ajran Erkelpad, de Jan Dellaertstraat, de Schipholstraat en de Amstelveenstraat. Hieronder de belevenissen van de naamgevers.

Arjan Erkel

Arjan Erkel vertelt in Rotterdam tijdens World Prison Day over zijn ontvoering. foto WikimediaArjan Erkel vertelt in Rotterdam tijdens World Prison Day over zijn ontvoering. foto WikimediaHeel Westdorpe loopt paasmaandag 12 april 2004 uit voor de terugkeer van de ontvoerde Arjan Erkel, wiens ouders in het dorp wonen. Overal hangen vlaggen. De klok luidt en de fanfare 'Eikels Worden Boomen' speelt er lustig op los te midden van de honderden aanwezigen, onder wie vele journalisten. ,,Arjan, je hebt het verdiend jongen!”, zo klinkt het. Westdorpe staat even in het midden van de van de internationale belangstelling. De vrijlating van Arjan, na een gedwongen opsluiting van bijna twintig maanden, is wereldnieuws. De regionale pers tot en met The New York Times besteden er aandacht aan.

Burgemeester Jan Lonink verbindt in een toespraak de terugkeer met Pasen met het feest van de Opstanding van Jezus, want ook Arjan Erkel is als het ware uit de dood herrezen. De voor Artsen Zonder Grenzen werkende hulpverlener werd op 22 augustus 2002 ontvoerd in de Russische deelrepubliek Dagestan. Hij komt in april 2004 vrij nadat 1 miljoen euro losgeld was betaald.

Gezicht op Graaf Jansdijk vanaf het Arjan ErkelpadGezicht op Graaf Jansdijk vanaf het Arjan ErkelpadTijdens zijn gevangenschap leeft het dorp bijzonder mee. Men hangt posters op en zamelt handtekeningen in om druk uit te oefenen op de Russische autoriteiten. Op verzoek van de Nederlandse regering zwijgt de familie een half jaar over de zaak, zodat men in alle rust contact kan zoeken met de ontvoerders en onderhandelingen kunnen beginnen.

Nadat contact uitblijft doorbreekt de familie het stilzwijgen. De ouders van Arjan vragen in Moskou, Genève en andere plaatsen om aandacht voor zijn zaak. Ook gaan ze bij de paus op audiëntie. Uiteindelijk komt hij op vrije voeten. Dorpsbewoners hebben een pad ten zuiden van de Graaf Jansdijk tijdens de ontvoering omgedoopt tot Arjan Erkelpad. De gemeente Terneuzen maakt dat later officieel, zodat er straatnaamborden komen. Arjan schrijft na het avontuur drie boeken en houdt lezingen waarin hij zijn gehoor iets probeert mee te geven vanuit zijn ervaringen. Hij behoort in 2008 tot de oprichters van Free a Girl. Die stichting richt zich op het bevrijden van jonge meisjes uit de prostitutie.

Ulrich François Marie of Jan Dellaert

Jan Dellaert in 1954.  Foto Wim van de Poll Nationaal ArchiefJan Dellaert in 1954. Foto Wim van de Poll Nationaal ArchiefDeze boerenzoon, kortweg met Jan aangesproken, volgt na de lagere school in zijn geboortedorp, middelbaar onderwijs in Gent en Nijmegen en begint in 1913 een studie voor civiel ingenieur aan de Technische Hogeschool in Delft. De oproep voor militaire dienst in 1914, het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog begint waarin het neutrale Nederland afzijdig blijft, maakt daar een eind aan. Jan wordt in 1916 benoemd tot reserveofficier bij de kustartillerie in Vlissingen en kort daarop tot waarnemer bij het Detachement Luchtvaart Afdeeling aldaar.

In januari 1917 volgt in de rang van tweede luitenant overplaatsing naar de Luchtvaart Afdeling te Soesterberg, waar Jan op 22 september 1918 zijn vliegbrevet behaalt. In Soesterberg maakt hij kennis met luitenant Albert Plesman, de latere oprichter van de KLM. Na het aflopen van het werkcontract in Soesterberg keert Jan huiswaarts.

Op verzoek van Plesman treedt hij op 15 juni 1920 op Schiphol aan als stationschef van de KLM. De nationale luchthaven bestaat dan pas een jaar en is slechts een weiland waarin de toestellen weg kunnen zakken in de modder. Jan promoveert in 1926 tot havenmeester en brengt het door zijn grote inzet uiteindelijk tot de functie van directeur (1946-1960). Onder zijn leiding groeit het personeelsbestand van zeven mensen uit tot 1200 werknemers in 1940.

Het bombardement van de Duitse Luftwaffe maakt in mei van dat jaar een abrupt einde aan de groei. Jan Dellaert maakt later plannen voor een moderne luchthaven. Die vormen de basis voor het nieuwe Schiphol dat op 28 april 1967 wordt geopend. De bedenker maakt dat niet meer mee. Hij overlijdt in 1960, een dag na zijn afscheid.

Het blad De Ingenieur beschreef het concept van de Westdorpenaar op 19 september 2016 als volgt: ,,Dellaert had direct na de oorlog diverse luchthavens bezocht en raakte onder de indruk van het veilige en efficiënte tangentiële banenstelsel, een ander concept dan het gangbare luchthavenconcept van parallelle banen. In 1949 presenteerde hij zijn plan, waarbij de vier banen waren geprojecteerd als raaklijnen van een centraal in het landingsterrein gelegen verkeerseiland met stationsgebouwen.”

Klik hier voor informatie over de familie.
Klik hier voor mooie dorpsverhalen van Maurice Dellaert, broer van Jan. 

Hitte

Meetstation KNMIMeetstation KNMIWestdorpe is het warmste dorp van Zeeland. Op 25 juli 2019 is er 40,6 graden C gemeten, de tweede gemeten hoogste temperatuur in n Nederland. In Gilze wordt het die dag  40,7 graden C. Het meetstation van het KNMI in Westdorpe staat aan de Graafschepedreef op iets meer dan 1300 meter van de Belgische grens. Op enkele tientallen dagen per jaar worden daar de hoogste temperaturen gemeten van alle stations in Nederland. Dat komt omdat het ligt op zanderige grond. Die houdt de zonnewarmte goed vast. Bij heldere hemel werkte het precies andersom en wordt het op zandgronden relatief koud. In 2009 was Westdorpe de natste locatie met een jaarsom van 832 mm neerslag.

Platzak heeft het visrecht in het kassengebiedPlatzak heeft het visrecht in het kassengebiedRooms in Alles en andere verenigingen

Gebouw van het schuttersgildeGebouw van het schuttersgildeKan de hierboven genoemde naam 'Eikels Worden Boomen' van de fanfare al opvallend worden genoemd, die van de in 1931 opgerichte voetbalvereniging doet er niet voor onder. RIA Westdorpe staat voor ‘Rooms In Alles’. De naam ontstond omdat het parochiebestuur meewerkte aan het verwerven van de grond. De PZC interviewt in 2016 elftalleider Egbert Audenaerd, die dan ruim een halve eeuw lid is van RIA: „In de eerste jaren na de oprichting zat de pastoor bij de bestuursvergaderingen. Ik weet ook nog hoe mijn vader als secretaris altijd de notulen van de vergadering opstelde. Die begonnen altijd met ‘de voorzitter opent de vergaderingen met een christelijke groet’. Als je nu in het weekend komt kijken, is er helemaal niets Rooms meer te zien. Maar je moet de geschiedenis respecteren. Daarom hebben we bij ons 75-jarig jubileum een mis opgedragen in de feesttent, om onze wortels te herdenken.” De hengelsportvereniging heet Platzak, ook heel aardig. In het dorp is ook Schuttersvereniging Het Gilde van Sint Sebastiaan actief. Het schietterrein met de staande wip is gevestigd aan de Molenstraat.

Kerk van AssenedeKerk van AssenedeKerkgeschiedenis

Na het einde van de Tachtigjarige Oorlog in 1648 wordt de openbare uitoefening van de rooms-katholieke godsdienst in heel Zeeuws-Vlaanderen verboden. De inwoner van Westdorpe zijn dan aangewezen op vieringen in Assenede, in de huidige provincie Oost-Vlaanderen. Aan het begin van de 18e eeuw verrijst er een houten schuurkerk. Deze wordt 1796 vervangen door de Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk. Dat gebouw ondergaat verbouwingen in 1841, maar verdwijnt in 1890 onder de slopershamer. De kerk is dan al opgevolgd door een achtergelegen nieuwe die in 1887 wordt gewijd. Deze heeft een 50 meter hoge toren en is dus van grote afstand waar te nemen. Dit gebouw wordt in 1940 verwoest. Na de oorlog besluit men om de kerk grootser en majestueuzer uit haar as te laten verrijzen. In 1947 is de nieuwe Onze-Lieve-Vrouw Visitatiekerk gewijd, gebouwd naar ontwerp van de broers B. P. J. Oomen en A. W. Oomen, De parochie wordt tot 1988 bediend door een eigen pastoor. Daarna komt er een samenwerkingsverband met Sas van Gent en Zandstraat, waar later ook Philippine bij wordt betrokken. Vanaf 1993 maakt Westdorpe deel uit van de regionale Sint Elisabeth-parochie. Juni 2011 raakt bekend dat het Bisdom van Breda voornemens is de kerk te sluiten. Dat gebeurt ook per 1 januari 2012.

Winkels en school

Voorzieningen Westdorpe herbergt een flinke Spar-supermarkt aan de Bernhardstraat, waar mensen ook postzaken kunnen afhandelen. Aan dezelfde straat is een Hubo-bouwmarkt gevestigd, terwijl er aan de Molenstraat een modezaak bestaat. Je kunt op het dorp ook je haar laten knippen. Aan de Bernhardstraat is landwinkel annex restaurant De Baeckermat gevestigd. Basisonderwijs wordt gegeven in De Kreeke. Deze school van rooms-katholieke signatuur staat aan de Singel.

Gezicht vanaf vakantiewoning over vlasakker achter Graaf JansdijkGezicht vanaf vakantiewoning over vlasakker achter Graaf JansdijkOnderdak

Logeren in het dorp kan op de volgende adressen:
* Appartementen Housing De Brouwerij in de vroegere bierbrouwerij Van Waes-Boodts, Graaf Jansdijk B 119. Klik hier
* B en B De Molenkreek, Singel 45. Klik hier
* Vakantiewoning Graaf Jansdijk B 170. Klik hier
* Graafjanshof Groepsaccommodatie Graafjansdijk B 175 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
* Vakantiehuis Het werkmanshuisje Graafjansdijk B 101 Tel 06 52281810
* Diverse natuurhuisjes, Klik hier
* Camping Hof van Autrice Graafjansdijk A 83 Klik hier
* Paalkamperen kan aan de Canisvlietse kreek. Klik hier.
* Campers. Hierin overnachten kan aan de Bernhardstraat

Eten en drinken

Je kunt behalve in het bovengenoemde restaurant De Tukker tafelen bij restaurant-landwinkel De Baeckermat, Bernhardstraat 80. Café ‘t Oude Raedhuis aan de Graafjansdijk B 5 is sinds augustus 2020 gesloten. De uitbaatster van deze zaak, die befaamd was wegens muziekoptredens, moest daar noodgewdongen toe overgaan omdat de inkomsten wegvielen door de coronacrisis.

©Google Maps©Google MapsGemeentebestuur en inwoners

Westdorpe telde 1001 ingezetenen in 1815. Zij behoorden allen tot de rooms-katholieke kerk. Op 1 januari 1899 woonden er 1817 mensen. In 1982 bleef de teller staan op 2111 ingezetenen, terwijl er per 1 januari 2011 nog 1993 werden geteld en in 2018 nog 1885. Onder de gemeente vielen ook de gehuchten Batterij, Driekwart, Klein-Gent, Passluis, Zwartenhoek. Het woord gehucht moet hier gelezen worden als een deel van de Graaf Jansdijk. Onder Westdorpe viel ook Stroodorpe, dat in het noordelijkste puntje was gelegen van de gemeente. Per 1 april 1970 is Westdorpe opgeslokt door de gemeente Sas van Gent. Stroodorpe ging toen over naar de gemeente Terneuzen. In 2003 werd Westdorpe onderdeel van de gemeente Terneuzen.

Klik hier om een reactie te plaatsen©Google Maps©Google MapsVakantiewoning Graaf JansijkVakantiewoning Graaf JansijkGezien aan de dijk: Grauwe  vliegenvangerGezien aan de dijk: Grauwe vliegenvangerSmidse Graaf JansdijkSmidse Graaf JansdijkGeliefd in de streek: landwinkel en restaurant De BaeckermatGeliefd in de streek: landwinkel en restaurant De BaeckermatSint Anthoniekade en Kanaal Gent TerneuzenSint Anthoniekade en Kanaal Gent TerneuzenWestdorpe, het Westland van Zeeuws-VlaanderenWestdorpe, het Westland van Zeeuws-VlaanderenFleurig en fruitigFleurig en fruitigWestdorpe levert ook paprika's Westdorpe levert ook paprika's  Overslagbedrijf Vlaeynatie is gespecialiseerd in droog bulkgoed en beschikt over een suikersilo Overslagbedrijf Vlaeynatie is gespecialiseerd in droog bulkgoed en beschikt over een suikersiloVlaeynatie BVVlaeynatie BVNogmaals omdat moderne bedrijfspanden, zoals dit, er vaak zo mooi uitzienNogmaals omdat moderne bedrijfspanden, zoals dit, er vaak zo mooi uitzienBulkschip gezien vanuit de AutrichepolderBulkschip gezien vanuit de AutrichepolderGezicht richting Drieschouwen bij Axel, vanaf de ZeedijkGezicht richting Drieschouwen bij Axel, vanaf de ZeedijkWestdorpe: dijken, polders, bedrijven en kassenWestdorpe: dijken, polders, bedrijven en kassen