headerbanner

Gezicht op Gapinge vanaf de stelling van molen De GraanhalmGezicht op Gapinge vanaf de stelling van molen De Graanhalm

Gapinge, DorpsstraatGapinge, Dorpsstraat

Gapinge kun je bestempelen als Klein Duimpje. Het is op Kleverskerke na qua inwonertal namelijk het kleinste dorp van Walcheren. Maar die kwalificatie doet niets af aan de schoonheid van Gapinge. Het ligt knus verscholen achter de struiken – en bomensingels in het noordoosten van Walcheren. Alleen de wieken van stellingmolen De Graanhalm en de toren van de dorpskerk verraden van enige afstand de ligging van het dorp.

Gapinge heeft als bezienswaardigheden behalve molen en kerk ook twee fraaie vliedbergen en het terrein van het voormalige Huys te Gapinge. De straten rond de kerk zijn aangekleed met diverse monumentale of Torenkerk GapingeTorenkerk Gapingeminstens karakteristieke woningen die het dorp een aangenaam aanzicht verlenen.

In het dorp zijn bedrijven uit de bouwsector gevestigd. Behalve een autohandel en een plantenkwekerij vind je er geen middenstanders, dus van winkelend publiek moet het dorp het niet hebben. Het dorp wordt wel veel aangedaan door (fiets)toeristen die genieten van de groene dreven in de omgeving.

Rond 1840 telde het dorp slechts 43 huizen en woonden er ongeveer 200 mensen (bron: deel 4 Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden van A. J. van der Aa – 1843). Toch had het toen al eeuwenlang een eigen kerk en was het tussen 1815 en 1857 een zelfstandige gemeente.

 

 

Dorpskerk

Scheiding tussen schip en koorScheiding tussen schip en koorDe dorpskerk staat te midden van de Schotsehoek, Dorpsstraat en Schellachseweg. Eigenlijk had dit een ring moeten worden, zoals in meerdere dorpen op Walcheren, maar die is aan de zuidkant nooit ontwikkeld. Daar waar je een straat zou verwachten staan ten zuiden van de kerk slechts heggen als afrastering van tuinen. 

Het oorspronkelijk aan Maria gewijde bedehuis de enige dorpskerk op Walcheren die nog compleet was na de guerrillaoorlog die Spaanse soldaten en geuzen met elkaar uitvochten in de jaren 1572/4 tijdens het Beleg van Middelburg. Kerken werden toen nogal eens als sterkte gebruikt om zich te verdedigen tegen de andere partij. Zodoende liepen veel bedehuizen schade op. Na de Tachtigjarige Oorlog werden de meeste weer hersteld. Dat gold echter niet voor de achterzijde (het koor) van de kerken. Dat werd niet meer hersteld omdat het na de Reformatie gezien werd als ruimte die vooral van belang was van de rooms-katholieke eredienst. De kerk in Gapinge ontsnapte dus aan deze verwoestingen.

D
e toren van de kerk is gebouwd aan het begin van de 15e eeuw. Schip en koor dateren van het eerste kwart van de zestiende eeuw. Rechts van de toren zijn aanzetten waarneembaar van de voormalige doopkapel. Tegenwoordig wordt alleen het koor gebruikt voor kerkdiensten. Het schip doet dienst als ontmoetingsruimte.

Kerkruimte voor aanvang van vesper na wandeling over Walcheren Kerkruimte voor aanvang van vesper na wandeling over Walcheren Op de scheiding tussen koor en schip staat een 18e eeuws kabinetsorgel. Tegen de zuidzijde van het koor bevindt zich een uitbouw die oorspronkelijk diende als sacristie. Dat is een ruimte waarin liturgische gewaden en andere zaken werden bewaard die nuttig waren voor de eredienst. Overigens werd al in 1216 melding gemaakt van de parochie Gapinge. Ongetwijfeld stond er toen een houten kerkje. Een bewijs van de hoge ouderdom van het dorp.

Gapinge voormalige Gereformeerde KerkGapinge voormalige Gereformeerde KerkAan de Dorpsstraat staat ook nog de in 1956 gebouwde voormalige Gereformeerde kerk. De hoofdingang wordt geflankeerd door tegeltableaus over de zondeval en het verbond, waarover in de Bijbel wordt verhaald in Genesis 3. Daarom kreeg het bedehuis de naam Mozaïekkerk. Nadat de gereformeerden fuseerden met de hervormden werd de Mozaïekkerk aan de eredienst onttrokken en kreeg het gebouw een woonbestemming.

De huidige Protestantse gemeente Gapinge houdt nu alleen nog diensten in de oude kerk die oorspronkelijk diende voor de hervormde gemeente. Deze kreeg de naam Torenkerk. Klik hier voor website kerkgemeente

 

 

Korenmolen

Korenmolen De Graanhalm, in 2015 luisterrijk gerestaureerd, is meestal op zaterdag te bezoeken van 10.00-17.00 uur. Deze stenen stellingmolen dateert uit 1896 en had twee voorgangers op dezelfde plaats. De eerste was een wipkorenmolen, de tweede een stellingmolen, waarmee loodwit werd gemalen. De Graanhalm is een authentieke molen. Veel onderdelen dateren nog uit de periode van de bouw. Je kunt er een rondleiding krijgen en bij mooi weer buiten op het terras koffie drinken. In het molenwinkeltje is meel verkrijgbaar. Vanaf de stelling van de molen heb je een prachtig uitzicht over de landelijke omgeving. Klik hier voor website.  Klik hier voor verhaal: Molen maalde voor Duitse maaglijders

Aan de Snouck Hurgronjeweg ligt een zeven meter hoge vliedberg. Deze is in 1981 hersteld. De voormalige kasteelheuvel (10e-13e eeuw) was namelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt als geschutsopstelling. Een tweede vliedberg (hoogte ruim drie meter) ligt aan de Schellachseweg en vormt een heel markant punt bij de zuidelijke toegang tot het dorp.

 

Heerlijk huis Heerlijk huis Huys te Gapinge

In een bosrijk perceel aan de Snouck Hurgronjeweg is ook het Huys te Gapinge gelegen. Hier resideerden de Heren van Gapinge. Het kasteelachtige gebouw komt in 1680 voor het eerst voor op een kaart.

Hier woonde ooit de theoloog Jacobus Willemsen (Middelburg 1698-1780). Hij was van 1728 tot aan zijn emeritaat in 1779 predikant in Middelburg. De dominee was zo geliefd dat hij Vader Willemsen werd genoemd. Het buiten is afgebroken in de tweede helft van de 19e eeuw.

De huidige woning op het nog altijd omgrachte terrein is gebouwd in 1988.

 

Woningen

Het aanzicht van Gapinge is mede aangenaam door de kwaliteit van de bebouwing in de kern. Schotsehoek 7 is een gepleisterd dwars huis dat dateert uit de 18e eeuw. Ook het woonhuis op nr 6 heeft een monumentale uitstraling. Aan de Dorpsstraat staat op nummer 46 een dwars huis uit circa 1900. Monumentaal van karakter is de woning/werkplaats op nummer 44.

Dorpsleven

Dwarshuis aan Schotsehoek in GapingeDwarshuis aan Schotsehoek in Gapinge

Hoewel Gapinge klein is staan vrijwilligers garant voor leven in de brouwerij. De Oranjevereniging staat borg voor evenementen op Koningsdag. Zoals een echt Walcherse dorp betaamt heeft ook Gapinge een ringrijdersvereniging. Deze houdt ook een wedstrijd op het dorpsfeest dat jaarlijks wordt gehouden op de eerste zaterdag in september. Klik hier voor website ringrijdersvereniging

 

 

 

Logies

Klik hier voor Bed and Breakfast.
Klik hier voor Boer en Bed hoeve Banenburg

Luchtfoto Gapinge. Bron: GoogleLuchtfoto Gapinge. Bron: Google

Bestuur en inwonertallen

In 1840 telde het dorp circa 200 inwoners. Per 1 januari 1980 woonden er 440 mensen. Op 1 januari 2016 werden er 488 geteld. Vanaf 1971 behoorde Gapinge tot de gemeente Veere waarvan toen ook Vrouwenpolder en Serooskerke behoorden. Per 1 januari ontstond een nieuwe gemeente Veere waarvan ook alle dorpen uit de voormalige gemeenten Domburg, Mariekerke en Valkenisse deel gingen uitmaken. Klik hier voor website gemeente

Klik hier voor verhaal over molen De Graanhalm

Monumentale woning en werkplaats Dorpsstraat GapingeMonumentale woning en werkplaats Dorpsstraat Gapinge

Gapinge SchotsehoekGapinge Schotsehoek

Gapinge, voormalig gemeentehuisGapinge, voormalig gemeentehuisZicht vanuit molen De GraanhalmZicht vanuit molen De Graanhalm

Zicht op wandelpad Veerse Bos bij Snouck Hugronjeweg GapingeZicht op wandelpad Veerse Bos bij Snouck Hugronjeweg Gapinge

Gapinge, vliedberg SchellachsewegGapinge, vliedberg Schellachseweg

Vliedberg Snouck Hugronjeweg GapingeVliedberg Snouck Hugronjeweg Gapinge

Gapingseweg GapingeGapingseweg Gapinge

Gapingseweg GapingeGapingseweg Gapinge

Panorama GapingsedreefPanorama Gapingsedreef