headerbanner

Beste bezoeker van deze website.

Staatspareltjes houdt in de loop van voorjaar 2023 op te bestaan. U kunt de geschreven teksten desgewenst kopiëren voor eigen gebruik.

Mocht u foto's overnemen dan vragen we u vriendelijk daar als bron bij te zetten: 'foto Willem Staat', tenzij er een andere maker is aangegeven.

De redactie bedankt iedereen die ons voorzag van opbouwende kritiek en aanvullende informatie.

VREDE EN ALLE GOEDS TOEGEWENST AAN IEDEREEN DIE DIT LEEST.

Margreeth Ernens en Willem Staat.

Het tegen hoge duinen aangehurkte Zoutelande is een geliefde badplaats, vooral onder gezinnen. Het dorp werd al in de 19e eeuw geconfronteerd met kusttoerisme. Zoutelande wordt met Westkapelle en Dishoek gerekend tot de Zeeuwse Rivièra. Die benaming slaat op de stranden die op het zuiden zijn gelegen. Dat is in Nederland nogal zeldzaam. De gemiddelde neerslagcijfers behoren tot de laagste van het land. Buien trekken vaak links of rechts aan het dorp voorbij en komen verder op Walcheren tot ontlading. Zoutelande ligt bovendien in een hoekje van het land met bovengemiddeld veel zonneschijn.

Dat zijn allemaal dingen die de groei van het toerisme hebben bevorderd. Het vormt in Zoutelande dan ook de hoofdvorm van bestaan. In de 20e eeuw verhuurden velen hun woning en gingen dan zelf in hun tuinschuren wonen. Die tijd is voorbij, maar in de kom van het dorp staan wel veel woningen die als vakantiehuis dienen. Zoutelande beschikt verder over pensions, hotels en campings. Klik hier voor campings, hotels, bed and breakfast, vakantiehuizen en restaurants

Verbeeld en aangekleed: Walcherse boerVerbeeld en aangekleed: Walcherse boer

Openbare zeden

De bekendste inwoner van het dorp was vroeger David Kodde (Zoutelande 6 mei 1894 – Vlissingen 7 september 1967). Deze eerste SGP-burgemeester van Nederland zwaaide van 1921-1959 de scepter over Zoutelande. Verder zat hij van 1956 tot 1963 in de Tweede Kamer, was hij 31 jaar gemeentesecretaris, had hij 43 jaar zitting in Provinciale Staten en vond hij ook nog tijd om ouderling te zijn in de toenmalige plaatselijke Gereformeerde Gemeente. Kodde trok bekijks omdat hij zich overal vertoonde in zijn Walcherse kostuum.

De burgemeester zag streng toe op de openbare zeden en verbood dansen in openbare gelegenheden. Buiten het strand mochten gasten zich niet in badkleding vertonen.

 

Kunstenaars

Zoutelande trok aan het eind van de 19e en aan het begin van de 20e eeuw enige tijd bekende kunstenaars. Onder hen was Ferdinand Hart Nibbrig (Amsterdam, 5-4-1866 – Laren, 12-10-1915). Hij heeft veel dorpelingen getekend en gaf hen een dubbeltje voor een uur poseren.

De tekeningen en schilderijen die Hart Nibbrig en anderen van Zoutelande maken tonen een landelijk schilderachtig dorp. Klik hier voor de levensloop van Hart Nibbrig

Gezicht op Zoutelande, Hart NibbrigGezicht op Zoutelande, Hart NibbrigGezicht op ZoutelandeGezicht op ZoutelandeToeristen

De tijden dat Zoutelande een landelijke aanblik bood zijn voorbij, maar het bleef wel een typische familiebadplaats, niet alleen bij Nederlanders geliefd, maar vooral ook bij Duitsers.

De enorme toeristische ontwikkeling heeft het aanzien van het dorp ingrijpend gewijzigd. Vakantieverblijven domineren het straatbeeld, maar wie het dorp doorwandelt stuit toch nog op wat authentieke huizen, vooral in de Molenweg en de Smidstraat.

 

 

Willibrordusputje

Zoutelande wordt in een middeleeuws kerkelijk handschrift aangeduid als salsa terra. De mogelijk in 1271 gestichte kerk viel vroeger onder het gezag van de kerk van Westkapelle, die gewijd was aan Sint Willibrord. Het Willibrordusputje bij de kerk herinnert aan de evangelist die in de zevende eeuw in Zeeland zou zijn rondgetrokken.

De put die nu nog onderaan de zeedijk is te zien is overigens een replica van de oude uit de 16e eeuw.

 

 

Catharinakerken

Protestantse Catharinakerk ZoutelandeProtestantse Catharinakerk Zoutelande

De 13e eeuwse protestantse Sint Catharinakerk vormt nog altijd een blikvanger in de verder sterk gemoderniseerde omgeving. Bijzonder is dat het onderste deel van de kerktoren door zandverstuivingen onder het maaioppervlak is terechtgekomen. De kerk raakte beschadigd tijdens de guerrillaoorlog die geuzen en Spaanse soldaten van 1572-1573 op Walcheren uitvochten tijdens de belegering van Middelburg. De schade werd hersteld, maar koor en dwarsschip zijn verdwenen tijdens een restauratie in de jaren Interieur Catharinakerk ZoutelandeInterieur Catharinakerk Zoutelande1735-1737. Sporen van de scheibogen van de noordbeuk zijn nog zichtbaar.

Op 2 november 1944 werd de kerk getroffen door een salvo dat afkomstig was van het Engelse slagschip Warspite. De schade was groot, maar de dag daarop werd er toch een dankdienst gehouden voor de bevrijding. Die werd geleid door de Engelse legerpredikant Wood, de plaatselijke predikant Oosthoek en dominee Vreugdenhil uit Meliskerke. Gezongen werd toen o.a. 'O God, die droeg ons voorgeslacht', 'Dankt, dankt nu allen Rooms katholieke Sint Catharinakerk ZoutelandeRooms katholieke Sint Catharinakerk ZoutelandeGod', 'Looft de Koning, heel mijn wezen' en 'O eeuwige Vader, sterk in macht'. Deze gezangen worden nog steeds tijdens de herdenkingen in november gezongen.

Bij de restauratie van 2011 zijn de banken uit de kerk vervangen door stoelen. Die zijn in twee kleuren paars vervaardigd. Die kleuren komen ook terug in het liturgisch centrum. Zelfs de collectezakken kleuren paars. De kerk herbergt drie fraaie gebrandschilderde ramen met voorstellingen naar aanleiding van de Bijbelboeken Ezechiël en Openbaring. Klik hier voor website kerkgemeente

Aan de Bosweg staat de in 1959 aan Sint Catharina gewijde rooms-katholieke toeristenkerk. In het centrale deel zitten bezoekers in de open lucht. Bij regen kun je plaatsnemen in de overdekte vakken aan de kanten, waar bevat artistieke kruiswegstaties zijn te zien. Diensten om 10.00 uur  op Pasen en van half mei tot half september. Klik hier voor meer informatie.

Molen

Een bijzonder monument is de uit 1722 stammende korenmolen aan de Molenweg , die tot de oudste wiekendragers van Zeeland behoort. Deze werd gebouwd na het omwaaien van het eerste korengemaal op deze plek. Die was van het type standerdmolen.

De huidige wiekendrager was van 1800 tot 1983 in het bezit van vijf generaties van de familie Adriaanse.

Klik hier voor geschiedenis molen

 

Duingebied ZoutelandeDuingebied Zoutelande

Duingebied

Het hoogste duin van Walcheren (54 meter) ligt bij Zoutelande. Omdat ze zo hoog zijn vormen de duinen ook een geliefde bestemming voor delta- en paravliegers. De duinreep biedt fraaie uitzichten over het voormalige eiland en op de Noordzee.

De stranden zijn soms heel breed en bovendien befaamd omdat ze goed worden onderhouden. In 2003 en 2004 werden de stranden van Zoutelande verkozen topt de schoonste van het land.

De duinen zijn begroeid met meidoorn die in de lente uitbundig bloeit.

Salsa TerrabosSalsa Terrabos

Salsa Terra-bos en trekvogels

Het kleine recreatiebos Salsa Terra (ingang Molenweg) kent een grote variatie in flora en fauna. Rietkragen en een kreekje trekken allerlei vogels aan. Dat laatste geldt overigens ook voor het duingebied tussen Zoutelande en Westkapelle. Daar komen in voor- en najaar massa’s trekvogels langs.

 

Zoutelande finish Kustmarathon Zoutelande finish Kustmarathon Evenementen

Zoutelande is in de herfst finishplaats van de Kustmarathon en startplaats van de MTB-Kustmarathon, zonder twijfel het populairste sportieve evenement onder de Zeeuwse bevolking. Diverse kunstwerken en herinneringstekens op de zeedijk verwijzen naar dit spektakel. Volgens de organisatie en veel deelnemers is dit de mooiste en zwaarste marathon van Nederland. Klik hier voor marathon.

Een ander groot evenement is de strandcross, die in oktober wordt verreden. Klik hier voor informatie

Gemeente

De gemeente Zoutelande, waartoe ook de gehuchten Boudewijnskerke, Sint-Janskerke en Werendijke behoorden, telde 425 inwoners in 1815 en 669 in 1899. In 1966 werden Zoutelande, Koudekerke en Biggekerke samengevoegd tot de gemeente Valkenisse. Die ging per 1 januari 1997 op in de gemeente Veere. In 1980 woonden er 1527 mensen en in 2016 stond de teller op 1510. De plaatselijke belangen van Zoutelande worden behartigd door de dorpsraad. Klik hier voor website gemeente Veere.  

Zoutelande vanuit de lucht. Bron Google MapsZoutelande vanuit de lucht. Bron Google MapsHieronder informatie over drie gehuchten rond Zoutelande, die vroeger kerkdorpen waren.

BoudewijnskerkeBoudewijnskerkeBoudewijnskerke

Bos BoudewijnskerkeBos BoudewijnskerkeHet ten noorden van Zoutelande gelegen Boudewijnskerke was in de middeleeuwen een dorp met een kerk die gewijd was aan Sint Nicolaas. Het bedehuis werd verwoest tijdens de schermutselingen tussen geuzen en Spaanse troepen in de jaren 1572-1574 op Walcheren rond het beleg van Middelburg. Het gebouw stond niet op de lijst van bedehuizen waarover de Staten van Zeeland beslisten dat deze mochten worden herbouwd. Omdat aanwezigheid van een kerk bepalend was voor het voortbestaan van een dorp verviel Boudewijnskerke daarna tot een gehucht aan de gelijknamige weg. Een deel van de toren en muren van de kerk bleven nog ruim twee eeuwen staan. De restanten zijn in 1870 gesloopt.

Sint JanskerkeSint JanskerkeBoerderij in Sint JanskerkeBoerderij in Sint JanskerkeSint Janskerke

Dit gehucht aan de Baaiweg, een deel van de Thijsweg en de weg Sint Janskerke was in de dertiende eeuw een volwaardig dorp met een kerk die in 1235 wordt vermeld. Bovendien was er in deze omgeving een boerenbedrijf (uithof) van de Middelburgse abdij. Het verval van het dorp trad in nadat de kerk in 1575 werd gesloopt. Vermoedelijk raakte ook het bedehuis zwaar beschadigd bij de strijd tussen Spaanse troepen en geuzen in de jaren 1572/74. Tot de boerderijen in het gehucht behoort het fraaie 19e eeuwse Hof Tramzicht.Hoeve Tramzicht in Sint JanskerkeHoeve Tramzicht in Sint Janskerke

Werendijke

Dit gehucht ten noordwesten van Zoutelande is net als Sint Janskerke en Boudewijnskerke een gekrompen dorp. Het telt slechts enkele woningen langs Werendijke (N288) en de Werendijkseweg. Het is amper voorstelbaar dat Werendijke een eigen kerk had, die gewijd was aan Jacobus de Meerdere. Deze wordt vermeld in 1247. Ook dit bedehuis is vernield in de jaren 1572/74. In Werendijke was in 1249 ook sprake van een benedictinessenklooster. Dit droeg de naam Porta Coeli (Hemelpoort). Het zou een kwijnend bestaan hebben geleid en is in 1318 opgegaan in een klooster te Kerkwerve.  WerendijkeWerendijke

Raam protestantse Catharinakerk ZoutelandeRaam protestantse Catharinakerk Zoutelande

Raam protestantse Catharinakerk ZoutelandeRaam protestantse Catharinakerk Zoutelande

Binnenplaats toeristenkerk Sint Catharina in ZoutelandeBinnenplaats toeristenkerk Sint Catharina in Zoutelande

Kruiswegstaties Sint Catharinakerk ZoutelandeKruiswegstaties Sint Catharinakerk Zoutelande

Kruiswegstaties Sint Catharinakerk ZoutelandeKruiswegstaties Sint Catharinakerk Zoutelande

Het aanbod aan logiesverblijven is heel gevarieerd in ZoutelandeHet aanbod aan logiesverblijven is heel gevarieerd in Zoutelande

Vakantiepark Het Kustlicht bij ZoutelandeVakantiepark Het Kustlicht bij Zoutelande

KLIK HIER OM EEN REACTIE OP DIT ARTIKEL TE PLAATSEN