headerbanner

Recreatie aan de oostzijde van de Veerse GatdamRecreatie aan de oostzijde van de Veerse GatdamVrouwenpolder is een buitenbeentje. Het is namelijk een dijkdorp. En daarvan zijn er op Walcheren maar twee. Naast Vrouwenpolder bestaat alleen Nieuw- en Sint Joosland uit meerdere polders die door dijken zijn omgeven. De rest van Walcheren vormt één grote polder. Breken de dijken door, zo is jammerlijk gebleken bij de bombardementen die in 1944 de Bevrijding inluidden, dan loopt het voormalige eiland onder. Op Vrouwenpolder en Nieuw- en Sint Joosland na dus.

Vrouwenpolder is ook een geliefde badplaats. Dat komt omdat het dorp gezegend is met zandstranden die tot de breedste van Walcheren behoren. Dat laatste is vooral het geval in de hoek tussen dorp en aanzet tot de Veerse Gatdam. Hier kunnen op een mooie zomerdag zich vele duizenden zonaanbidders neervlijen eer je het gevoel krijgt dat het vol is. Het geliefde natuurgebied Oranjezon is een andere plus. Verder is de naamgeving van het dorp interessant, omdat die verbonden is met de legende van ‘Onze Lieve Vrouwe van de Polder’.

Vakantieplaats

Door het toerisme kreeg het voormalige boerendorp sinds de 20e eeuw het karakter van een vakantieplaats. Dat werkt positief uit op het aantal winkels. Andere dorpen van vergelijkbare grootte moeten het vaak helemaal zonder stellen. Door de drukte kan het natuurlijk wel voorkomen dat je ’s zomers bij de bakker in de rij moet staan, maar dat is te beschouwen als een luxeprobleem.

Door het vertier dat de vakantiegangers met zich Monumentale woning Doprsdijk 40 VrouwenpolderMonumentale woning Doprsdijk 40 Vrouwenpoldermeebrengen en de horeca ademt Vrouwenpolder een gezellige sfeer. Zodoende zullen de meeste bezoekers het niet zozeer als een gemis ervaren dat het dorp monumentaal niet zoveel voorstelt. Karakteristieke bebouwing vind je in de dorpskern alleen nog in een stukje Schoolstraat en aan het oosteinde van de Dorpsdijk. Aan laatstgenoemde dijk staan enkele Rijksmonumenten naast elkaar. Het eerste is het pand op nummer 40, met een jaartalsteen van 1620. Dit is één van de oudste woonhuizen van het dorp. Het tweede is de winkel/woning op de nrs 42 en 44.

Pelgrimskerk

Aan de Fort den Haakweg staat de uit 1624 daterende Pelgrimskerk. Bij de bouw is gebruik gemaakt van muurwerk van de middeleeuwse kerk op dezelfde plek. Dat was het aan Onze Lieve Vrouwe gewijde bedehuis dat in 1572 tijdens oorlogshandelingen werd verwoest. In de huidige kerk staat een preekstoel uit 1624. Het orgel op de gaanderij is van circa 1850. Op zondagen worden er door de Protestantse gemeente diensten gehouden, welke aanvangen om 10.00 uur. In het vakantieseizoen staan de deuren ook doordeweeks vaak open voor bezoekers. Klik hier voor website.

Gereformeerde kerk

Behalve de Pelgrimskerk telt het dorp nog drie kerkgebouwen. Aan de Schoolstraat staat de in 1903 gebouwde tempel van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Dat kerkgenootschap nam na langdurige processen de kerk over van de oorspronkelijke gebruiker, de toenmalige Gereformeerde Kerk synodaal. De laatste gemeente bouwde toen een nieuwe kerk. Het gebouw van de vrijgemaakten vormt een fraai geheel met de naastgelegen uit 1900 daterende pastorie. Klik hier voor websiteGereformeerde Kerk VrijgemaaktGereformeerde Kerk Vrijgemaakt

Okke Jager

Aan de Fort den Haakweg 16 Noordijk pronkt de voormalige Gereformeerde Kerk. Dit fraaie gebouw is in 1953 tot stand gekomen naar ontwerp van architectenbureau Rothuizen en ’t Hooft. Hier preekte dominee Okke Jager die van 1952-1956 aan Vrouwenpolder was verbonden. Later zou hij grote naam maken als dagsluiter bij NCRV-televisie. De ‘rode dominee’ genoot faam als begenadigd spreker die uitblonk in fraai taalgebruik. Het kerkgebouw is in 2004 aan de eredienst onttrokken. Hervormden en gereformeerden zijn namelijk intussen samen opgegaan in de plaatselijke Protestantse gemeente. Sinds 2014 is hier Bed en Breakfast Nachtje in de kerk gevestigd. Klik hier voor website

Voormalige Gereformeerde kerkVoormalige Gereformeerde kerk

RK  toeristenkerk

De toeristenkerk Onze Lieve Vrouw van de Polder staat een beetje verscholen aan het eind van de Fort den Haakweg, vlakbij de duinvoet. Verhalen over rijkdom van de RK Kerk steken schril af bij de eenvoud van dit kerkgebouwje: een loods met kleine ramen aan de zijlanten. Diensten van half mei tot half september om 10.00 uur. Klik hier voor meer informatie. 

Fort Den Haak

Terrein Fort den HaakTerrein Fort den HaakOp het open terrein achter de toeristenkerk is aan lichte welvingen in het grasland te zien dat hier Fort den Haak lag. Het werd in 1588 gebouwd om de ingang van het Veerse Gat te kunnen beveiligen. De versterking werd op 30 juli 1809 verwoest bij de landing van Engelse troepen. Liefst 40.000 soldaten en 5.000 paarden werden hier ontscheept, met het doel om vanaf Walcheren de strijd aan te binden met de troepen van de Franse keizer Napoleon. De onderneming liep uit op een drama. De Britten veroverden een groot deel van Zeeland boven de Westerschelde, maar durfden de aanval op Antwerpen niet aan. De invasiemacht werd bovendien geplaagd door de beruchte Zeeuwse koorts, die zich openbaarde in vormen van malaria en tyfus. In september waren daar al 10.000 militairen door getroffen, waarvan er enkele duizenden stierven. Mede daardoor werden de laatste Britse soldaten eind 1809 teruggetrokken vanaf het continent.

Hier ligt ook de tropische tuin Fort den Haak, die vanaf april is te bezoeken. Klik hier voor website

 

Natuur

OranjezonOranjezonVrouwenpolder is gezegend met veel natuur. Achter de stranden ligt een groot begroeid duingebied, waarvan het grootste deel behoort tot Oranjezon, waar bezoekers grote kans maken op ontmoetingen met damherten en reeën die hier massaal voorkomen. In het seizoen komen hier bovendien duizenden trekvogels voorbij. Het circa 400 hectare metende natuurgebied wordt beheerd door Stichting Het Zeeuwse Landschap. Dat heeft in Oranjezon vijf bewegwijzerde wandelroutes uitgezet. Het duingebied is gevormd vanaf het begin van de 13e eeuw tot de aanvang van de 18e eeuw. De naam voert terug op Willem van Oranje. Het gebied behoorde namelijk tot het Markizaat van Veere. De koningen van Nederland dragen nog altijd de titel markies van Veere. Voordat het gebied sterk uitdroogde door de winning van drinkwater werd hier intensief gejaagd op konijnen. Vanaf de Middeleeuwen tot 1760 werd de konijnenjacht op Oranjezon verpacht. Behalve voor de consumptie gebeurde dat vooral ook vanwege de vellen. Daarvan werden hoeden gemaakt, die tot in Parijs aftrek vonden. Het gebied is van 1892 tot 1995 benut voor de drinkwaterwinning. Het werd via een leiding naar de watertoren van Middelburg getransporteerd. Tegenwoordig wordt alleen bij calamiteiten nog drinkwater onttrokken aan het gebied. Oranjezon is vrij toegankelijk voor donateurs van het Zeeuwse Landschap. Andere bezoekers betalen een toegangsprijs om erin te mogen. Klik hier voor brochure Oranjezon

Uitspanning

Uitspanning OranjezonUitspanning Oranjezon

Aan de Koningin Emmaweg ligt vlakbij de ingang van het natuurgebied Restaurant Uitspanning Oranjezon. Het hart daarvan is de 18e eeuwse boerderij, een rijksmonument. Deze hoeve is in 1726 gebouwd als pachtboerderij van de Oranjes en was vroeger een Kroondomein. Aan het begin van de 20e eeuw werd het een uitspanning waar mensen uit de stad neerstreken als ze rijtoeren maakten naar de groene zomen van Walcheren. Klik hier voor geschiedenis

Verblijfstoerisme

De grootste voorzieningen voor de verblijfsrecreanten zijn de campings Oranjezon en De Zandput. Daarnaast kan er vakantie worden gevierd op diverse minicampings. Wie liever niet onder tentdoek slaapt kan een bungalow huren (desnoods zelfs op het strand) bij Breezand Vakanties.  Bij Hof Elzenoord kun je zowel kamperen als bungalows huren.  Dit park is gesitueerd op het terrein van het voormalige Hof Elsenoord. Delen van dit oude landgoed zijn weer hersteld, waaronder de ingangspalen. Het stond vroeger ook bekend als ’t Hof de Pille-Grim. Die naam verwijst naar het functioneren van Vrouwenpolder als pelgrimsoord. Je kunt kamers boeken in de hotels De BoekanierDuinoord en Hof Christina.

Verse aanvoer in Vrouwenpolder. Op de achtergrond strandvakantiehuizen.Verse aanvoer in Vrouwenpolder. Op de achtergrond strandvakantiehuizen.Eten en drinken

Zowel op de stranden als in het dorp kun je terecht voor een drankje en culinair genot. Klik hier voor lijst. 

Herkomst dorpsnaam

Kopie van schilderij O. L. Vrouw van de Polder in kapel Petrus en Pauluskerk MiddelburgKopie van schilderij O. L. Vrouw van de Polder in kapel Petrus en Pauluskerk MiddelburgDe naam Vrouwenpolder verwijst naar de verering van Maria. In de Middeleeuwen werd het dorp Onze Lieve Vrouw van de Polder genoemd. De Mariaverering ontstond rond een schilderij dat op wonderlijke wijze tot stand zou zijn gekomen. Omstreeks 1340 trok een inwoner van Vrouwenpolder met een leeg paneel naar Middelburg. Hij vroeg daar aan een schilder, ene meester Willem, om er een afbeelding van Maria op te schilderen ter verfraaiing van de parochiekerk in Vrouwenpolder. Bij die schilder diende zich kort daarop een onbekende jongeman aan, die om werk vroeg. Meester Willem verzocht hem om het paneel uit Vrouwenpolder van de gewenste afbeelding te voorzien. Toen meester Willem niet lang daarna poolshoogte kwam nemen was de opdracht vervuld. Van de jongeman was echter geen spoor meer te bekennen. Dat werd als een wonder gezien. Misschien was die mysterieuze kunstenaar wel een engel? Hoe het ook zij, het paneeltje kwam in de kerk te hangen en werd een publiekstrekker. Veel zeelieden gingen voor vertrek eerst ter bedevaart naar de kerk in Onze Lieve Vrouw in de Polder. Jaarlijks werd er bovendien een processie gehouden die een massa volk trok. Na de Reformatie heeft het kunstwerkje veel omzwervingen gekend en tenslotte is het vermoedelijk verloren gegaan. Een kopie ervan hangt nu in de afzonderlijke kapel van de H.H. Petrus en Pauluskerk aan het Bachtensteene in Middelburg. Klik hier voor verhaal over de geschiedenis van de Mariaverering in Vrouwenpolder

In de toeristenkerk klinkt nog altijd het lied van O.L. Vrouw van de Polder:

Moeder van ons polderland, Moeder van de zee,
vraagt of God de dijken sluit, om ons wel en wee.
Laat de stroom bedwongen zijn, voor de vloed begint,
want hier woont een volk dat U, als kinderen bemint!

Refrein:
Wonderbare Poldervrouwe, hoor de klacht van deze tijd.
Geef de mens meer Godsvertrouwen, Gij die zelf Gods Moeder zijt!

Drijf de macht van Satan terug, buiten onze dijk
en regeer ons polderland, als Uw koninkrijk.
Bid voor ons die zondaars zijn, spaar ons voor het kwaad.
O, Maria, zorg dat geen van ons verloren gaat.

Overal wordt Gij vereerd, nergens schoon genoeg.
Hoor het vrome volk dat U, duizend gunsten vroeg.
Moeder van ons Polderland, zie de wereld aan:
zonder Gods genadestroom zal zij ten onder gaan!

Na de reformatie kreeg het protestantisme in Vrouwenpolder de overhand. De eerste gemeente van protestantse snit werd gesticht in 1611. Voor die tijd kerkten protestantse inwoners in Serooskerke. In 1624, ondanks zware tegenwerking van de kerk in Serooskerke, werd de eerste eigen predikant beroepen. J. van der Aa meldt in het in 1848 verschenen 11e deel van zijn Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden dat dan alle 370 inwoners behoren tot de Nederlandse Hervormde Kerk.

©Google Maps©Google MapsInwoners en gemeente

Vrouwenpolder was vanaf 1816 een zelfstandige gemeente, waartoe ook de gehuchten Breezand, Schellach en Zanddijk Buiten behoorden. Het dorp Gapinge viel vanaf 1857 onder de gemeente. Sinds 1966 maakt Vrouwenpolder deel uit van de gemeente Veere, waar vanaf dat jaar ook Serooskerke en Gapinge onder waren begrepen. In 1997 werden de toenmalige gemeenten Domburg, Mariekerke, Valkenisse, Veere en Westkapelle samengevoegd tot een nieuwe gemeente die de naam Veere draagt. Op 1 januari 2015 woonden er 1073 mensen in Vrouwenpolder.

De website Gastvrij Vrouwenpolder bevat informatie over een groot aantal onderwerpen. Klik hier voor website.

©Google Maps©Google MapsBreezand

In het voormalige gehucht Breezand ligt een gelijknamig vakantiepark. Hier lag het bovengenoemde Fort den Haak en landden in 1809 Britse troepen bij de invasie van Walcheren. De naam is, evenals bij het dorp Breezand in Noord-Holland, een verwijzing naar een breed zanderig gebied.  

Gezicht op Vrouwenpolder vanuit het noordenGezicht op Vrouwenpolder vanuit het noorden

...en uit zuidelijke richting vanuit de Rijkebuurtweg......en uit zuidelijke richting vanuit de Rijkebuurtweg...

Fort den Haakweg VrouwenpolderFort den Haakweg Vrouwenpolder

Voormalige pastorie Fort den Haakweg VrouwenpolderVoormalige pastorie Fort den Haakweg Vrouwenpolder

Hoek Dorpsdijk-Schoolstraat VrouwenpolderHoek Dorpsdijk-Schoolstraat Vrouwenpolder

Schoolstraat VrouwenpolderSchoolstraat Vrouwenpolder

Interieur Pelgrimskerk VrouwenpolderInterieur Pelgrimskerk Vrouwenpolder

Orgel Pelgrimskerk VrouwenpolderOrgel Pelgrimskerk Vrouwenpolder

Dorpsdijk VrouwenpolderDorpsdijk Vrouwenpolder

Rijkebuurtweg VrouwenpolderRijkebuurtweg Vrouwenpolder

Rijkebuurtweg VrouwenpolderRijkebuurtweg Vrouwenpolder

Betalen via de brievenbus alstublieft...Betalen via de brievenbus alstublieft...

Manége-minicamping De Eendracht aan de Rijkebuurtweg in VrouwenpolderManége-minicamping De Eendracht aan de Rijkebuurtweg in VrouwenpolderZomer aan de RijkebuurtwegZomer aan de RijkebuurtwegBreezand bij VrouwenpolderBreezand bij Vrouwenpolder

Hotel Duinoord VrouwenpolderHotel Duinoord Vrouwenpolder

Horeca Veerse Gatdam VrouwenpolderHoreca Veerse Gatdam VrouwenpolderHoreca strand VrouwenpolderHoreca strand VrouwenpolderIngang Camping De Zandput Ingang Camping De Zandput Camping OranjezonCamping OranjezonLandgoed Twistvliet (camping en vakantiehuizen) in VrouwenpolderLandgoed Twistvliet (camping en vakantiehuizen) in VrouwenpolderHof Elzenoord VrouwenpolderHof Elzenoord VrouwenpolderMinicamping De Peppel VrouwenpolderMinicamping De Peppel VrouwenpolderHotel Hof Christina VrouwenpolderHotel Hof Christina Vrouwenpolder

 

KLIK HIER OM EEN REACTIE OP DIT ARTIKEL TE PLAATSEN