headerbanner


Steek in Serooskerke een spa in de grond en er komt wat bijzonders boven. Goud, zilver of iets uit de IJzertijd. Allemaal ingrediënten die de rijke geschiedenis kleuren van het grootste Serooskerke van Zeeland. Het dorp ligt in de luwte achter de drukke Walcherse kust. Het kleinere Serooskerke kun je vinden op Schouwen-Duiveland. Achter het ene dorp wordt dan ook vaak tussen haakjes een W geplaatst en achter het andere een S. Serooskerke (W) heeft verrassend veel te bieden. Het boogt niet alleen op een rijke geschiedenis, maar je kunt er bij mooi weer ook prima een dagje doorbrengen.

Goud tussen de prei

Foto van de schatgravers op een muur bij het museumFoto van de schatgravers op een muur bij het museumIn Museum Het Oude Brandspuithuis aan de Torenstraat krijg je veel te zien over de schatten die de bodem van Serooskerke prijsgaf. Het meest tot de verbeelding sprekend is de goudvondst van 1966. Op de 3e januari van dat jaar begon Adrie van de Broecke op een veldje aan de toenmalige Dorpsstraat aan het oogsten van prei. Hij was knecht op de boerderij van Piet Christiaanse en diens zoon Gerrit.

Adrie raapte op de morgen van die 3e januari iets op dat hij aanzag als de dop van een melkfles. Hij stak het voorwerp in zijn zak. Voor om 12.00 uur de etenspauze aanbrak werden er nog acht van die doppen gevonden. Ze blonken nogal, maar dat deed nog geen lampje branden.

Na de middagpauze kwamen er steeds meer ‘doppen’ tevoorschijn. Het drietal besloot daarop om de plaatselijke horlogemaker Kodde te raadplegen. Diens oordeel was helder: zuiver goud. Fluks werd de toenmalige burgemeester Adrie de Kam van de vondst op de hoogte gesteld. Het terrein werd vanaf dat moment streng bewaakt, want zulk nieuws gaat als een lopend vuurtje. Al snel stroomden journalisten van tot ver over de grenzen toe om ervan te vertellen in krant en op radio en tv. Het terrein werd vervolgens tot 16 maart hermetisch afgezocht. Alle aarde werd gezeefd, zodat er geen munt zou ontbreken. Uiteindelijk bleef de teller steken op 1023 stuks.

Goed besteed

Zwembad De Goudviever, gezien vanuit het musemZwembad De Goudviever, gezien vanuit het musem

Belangrijke vraag was natuurlijk naar wie of naar welke instantie de opbrengst van de goudschat zou gaan. Het antwoord: de ene helft was voor de eigenaar van de grond (de gemeente) terwijl de andere helft gelijkelijk werd verdeeld onder de drie vinders. Het ging om een stukje grond waar drie huizen hadden gestaan die in 1965 waren gesloopt in afwachting van nieuwbouw. Het ligt naast Museum Het Oude Brandspuithuis.

De munten brachten f 645.940 op (€ 293.115). De gemeente deed daar mooie dingen mee. In de eerste plaats werd er een ton gestoken in het op 18 juli 1966 geopende zwembad, dat de toepasselijke naam De Goudvijver draagt. Die was bedacht door Ineke Brouwer. Zij was één van de twintig kinderen die een naam had verzonnen. Een ander deel van de opbrengst ging naar het Medisch Centrum aan de Vroonstraat.

Beatrix en Claus

Het verhaal van de vondst is op een aantrekkelijke manier geboekstaafd door Frans van den Driest (‘De goudschat van Serooskerke – Het verhaal achter de grote goudvondst in 1966’ – Serooskerke, juli 2011).

Aardig is dat twee munten werden geschonken aan prinses Beatrix en haar verloofde prins Claus. Van den Driest gaat in op het lied dat de Middelburgse acteur Gerard Baaijens schreef over de zaak. Dat werd begin 1967 ten gehore gebracht tijdens de Nieuwjaarsborrel van de Middelburgse PvdA-afdeling.

Baaijens voegde er later nog een couplet aan toe. Hij bracht het lied ook ten gehore tijdens het televisieprogramma van Mies Bouwman.
,,En toen er feest was in Soestdijk, gaf Zeeland van zijn hulde blijk”, zo zong hij.
Het refrein luidde:
‘Beatrix, nun muss du toch eens kijken, kijken’,

wat ik hier gekregen heb.
Mensch, wir sind vandaag eind bisschen rijker, rijker,
’k weet gewoon niet hoe ‘k het heb’.
 

Zilverschat loopt uit op flop

Nagebootste gevel van Pension Hotel Café De Lindeboom Nagebootste gevel van Pension Hotel Café De Lindeboom De tweede muntvondst volgde op 8 juni 1979. En hoewel het deze keer ging om zilverstukken, liep de goudkoorts snel op. De schat lag bij de oude Johanneskerk op een plek waar kort tevoren Pension Hotel Café De Lindeboom was gesloopt. Het perceel was toen de vondst werd gedaan (een pot met 838 munten) eigendom van de gemeente.

Het spreekwoord ‘het is niet alles goud wat er blinkt’ werd pijnlijk bewaarheid door de processen die rond de vondst zijn gevoerd. Niemand is er rijker van geworden, integendeel zelfs. Dat kwam zo. De voormalige eigenaar van de grond herinnerde de gemeente eraan dat in het verkoopcontract was opgenomen dat geldvondsten hem zouden toevallen. De gemeente bracht daar tegenin dat het oude munten betrof, die niet worden gebruikt in het reguliere geldverkeer.

Heel oud dorp

Hoewel de muntschatten sterk tot de verbeelding spreken zijn er nog andere vondsten gedaan die van meer belang zijn voor de geschiedschrijving. In en rond het dorp zijn dingen naar boven gekomen waaruit blijkt dat Serooskerke al werd bewoond in de Oudheid.

 

 

Stuk gereconstrueerde dijk uit de Romeinse Tijd aan de Wattelseweg Stuk gereconstrueerde dijk uit de Romeinse Tijd aan de Wattelseweg

Rond 175, dus in de Romeinse tijd, is hier een dijk aangelegd die bescherming bood voor degronden ten oosten van het dorp. Deze zeewering lag aan de Wattelsweg, vlak ten zuiden van de plek aan de Vrouwenpolderseweg waar vakantiepark Olmenveld is gelegen. Nadat deze dijk kennelijk was verdwenen is er rond 225 op dezelfde plek een nieuwe aangelegd. Hier zijn ook sporen van bewoning aangetroffen. Dat bleek uit archeologisch onderzoek dat samenhing met de aanleg van de N57. Aan de Oranjezonsprink bij de Kleine Putweg is het skelet van een vrouw gevonden, die daar omstreeks 270 voor Christus moet zijn begraven. Dat is in de zogenaamde Midden-IJzertijd

Museum Het Oude BrandspuithuisMuseum Het Oude Brandspuithuis

Leuk voor kinderen

Het museum is ook interessant voor kinderenHet museum is ook interessant voor kinderenOver het goud, zilver en de archeologische vondsten is het een en ander te zien in het al genoemde Museum Het Oude Brandspuithuis. Zoals de naam al doet vermoeden heeft deze ook voor kinderen aantrekkelijke attractie, van alles te bieden over het werk van spuitgasten. De voorzijde van het later meerdere malen uitgebreide gebouw omvat de vroegere berging van de brandspuit en van de gemeentelijke lijkkoets.

Het museum toont overzichtelijk de historie van de brandweer in ons Brandspuit zoals Jan van der Heijden die bedachtBrandspuit zoals Jan van der Heijden die bedachtland. Het begint bij de Amsterdamse schilder en uitvinder Jan van der Heijden die in de 17e eeuw zijn befaamde brandspuit ontwierp en gaat door tot en met de middelen die in de 21 eeuw worden ingezet. Het museum bevat ook voorwerpen van de brandweerkorpsen uit alle hoeken van de provincie Zeeland, overzichtelijk gerangschikt per gemeente.

Voor kinderen is het hier leuk omdat zij kunnen blussen en en passant een bedreigde inwoner uit een pand redden.
Klik hier voor website museum

Weldoenster

Weldoenster van SerooskerkeWeldoenster van SerooskerkeAchter het museum ligt het Huis Welgelegen met bijbehoren park, waar je een rondwandeling kunt maken. De eerste steen voor het huis werd gelegd op 8 september 1894. Het huis droeg aanvankelijk de naam Vrederust. Op 13 april 1896 nam de in Amsterdam geboren Maria Wilhelmina van Vollenhoven hier haar intrek, dochter van de Amsterdamse miljonair Johan Meschert van Vollenhoven en Margaretha Catharina van Lennep. Het huis was speciaal voor haar gebouwd. Tegelijkertijd vestigde zich haar in het Zwitserse Chur geboren gezelschapsdame Elise Bauer in de villa. Beide vrouwen vertrokken op 14 juni 1905 naar Zürich. Nadat Maria Wilhelmina trouwde met de in Wissenkerke geboren Jan Roeland Tak (een reiziger in sigaren), ging zij met hem terug naar Vrederust. Op 30 januari 1912 vertrok het paar definitief naar Zwitserland, waar Maria Wilhelmina in 1925 overleed.

Blijkbaar had ze het wonen in Serooskerke bijzonder op prijs gesteld. Ze liet namelijk geld na voor een muziektent en voor het orgel in de oude dorpskerk. Het gemeentebestuur kreeg bovendien 10.000 gulden voor het kopen van een lijkkoets en het bouwen van een bijbehorende stalling. Dat gebouwtje maakt nu onderdeel uit van het bovengenoemde museum. Uiteindelijk werd hier ook de gemeentelijke handbrandspuit gestald. Bovendien kwamen er twee arrestantenverblijven.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitse bezetters op het landgoed Welgelegen een lanceerinrichting voor V2’s. De V2 (officiële naam  Aggregat 4 of A-4)  was de eerste onbemande geleide ballistische raket.  Ze kozen voor Welgelegen omdat de locatie door het geboomte redelijk was gecamoufleerd. Bovendien houden bomen wind tegen en zodoende raakten de projectielen minder snel uit de koers wanneer ze weren gelanceerd. In het in 1999 door de dorpsraad uitgegeven boek ‘Serooskerke vertelt.....herinneringen aan 1944’ komt de plaatselijke schrijver-smid Hendrik Sturm (zie voor informatie over hem verderop in deze reportage) aan het woord door zijn dagboekaantekeningen. Het lanceren ging gepaard met een hels kabaal en diverse onwonenden zochten elders een wat minder onveilig heenkomen. Zie bijgaande foto.

Vanaf 1947 kwam Vrederust in handen van de Vereniging Kinderzorg, die het gebruikte als kindertehuis. Van 1986 tot 2014 was het huis, dat inmiddels de naam Welgelegen had gekregen, in handen van de IPA, de International Police Association, die villa en park gebruikte als vakantieverblijf en ruimte voor ontmoetingen.Welgelegen in SerooskerkeWelgelegen in Serooskerke

Van dubbeltjesjongen tot miljonair

Sinds 2015 dient Huis Welgelegen als kantoor van het Offshorebedrijf OOS International. Dit is in 2009 gesticht door Leon Overdulve. Zijn levensverhaal laat zich lezen als een spannend jongensboek. Overdulve had een moeilijke jeugd. Hij verbleef ook enige tijd op Welgelegen toen dat nog diende als kindertehuis. Na een opleiding tot matroos ging Leon werken op booreilanden en baggerschepen. Hij werkte zich op tot chief-engineer op een snijkopzuiger van NMDC, de nationale baggermaatschappij van Dubai.

Kraanschip van OOS International. foto WikipediaKraanschip van OOS International. foto Wikipedia

Tot zover niets meer dan een mooie carrière. Die begon sprookjesachtige vormen aan te nemen nadat Leon op een zondagmorgen in 2009, nadat hij een jaar eerder aan de slag ging als zelfstandig adviseur (consultant), een stuk las over problemen waar de offshore mee te maken krijgt bij het exploiteren van olievelden die ver uit de kust op zee liggen. Het is heel lastig om duizenden mensen dagelijks met een helikopter naar het werk op zee te vliegen. Toen bedacht Leon een kunstmatig werkeiland van enorme omvang. Dat mislukte echter omdat de markt instortte door de economische crisis.

Geen nood. Leon was intussen benaderd door het Braziliaanse Petrobras. Voor die staatsonderneming liet hij op de Chinese werf CICM Raffles de reusachtige accommodatieplatforms OOS Gretha en OOS Prometheus bouwen. Daarna volgde de OOS Tiradentes, een hijs- en accommodatieschip. Ook dit drijvend hotel, met bijvoorbeeld aan boord een volwaardig basketbalveld, werd ingezet voor de kust van Brazilië.

Grootste kraanschip

Koetshuis WelgelegenKoetshuis WelgelegenVoor 2019 staat het voltooien van twee hijs- en accommodatieschepen op stapel bij China Merchants Industry Holdings (CMIH). Dat zijn de OOS Serooskerke en de OOS Walcheren, beide met een hijsvermogen van 8800 ton. Voor 2022 staat de de OOS Zeelandia op de rol. Dit volgens OOS grootste kraanschip ter wereld kost ongeveer een miljard euro. Het is bestemd voor het slopen van boorplatforms. Dat is een wereldmarkt, want op honderden plaatsen Park WelgelegenPark Welgelegenmoeten de eilanden van zee worden verwijderd. Leon Overdulve zette Serooskerke op de wereldkaart. Hij begin als zzp’er en leidde tien jaar later een bedrijf  met 500 personeelsleden. 

Bij de verkoop van Welgelegen bedong de gemeente Veere dat het park publiek toegankelijk zou blijven. Ovedulve ging akkoord, dus kan iedereen ervan nlijven genieten. De komst van het bedrijf betekende dat het landhuis is gerenoveerd. Dat geldt ook voor het fraaie koetshuis, dat evenals de villa de status geniet van rijksmonument. Klik hier voor website bedrijf

Molen

Is museum Het Oude Brandspuithuis een attractie voor alle leeftijden, dat geldt ook voor uitspanning De Jonge Johannes bij de gelijknamige molen. Terwijl de ouders/verzorgers op het terras genieten zijn de kinderen uren zoet in de speeltuin met schommels, kabelbaan, glijbanen, skelters, zandbak en speelhuisjes. Daarnaast is er een kinderboerderij. Het restaurant is geschikt voor groepen. Het beschikt over een kinderhoek, zodat de jongsten zich ook bij ongunstig weer binnen kunnen vermaken. Adres: Vrouwenpolderseweg 55A, 4353 BS. In het seizoen dagelijks open van 10.00-22.00 uur.

De bont opgeschilderde molen is te bezichtigen. In het bijbehorende winkeltje kun je meel en streekproducten kopen. De in 1835 gebouwde molen is een achtkante grondzeiler van het Zeeuwse type.

Een ‘illegaal café’

De Jonge Johannes stond vroeger op de hoek van de Molenweg en de Vrouwenpolderseweg. In 1984 werd het in zeer slechte staat verkerende monument verplaatst en vervolgens gerestaureerd, waarna de uitspanning is gebouwd. Het geheel werd op 18 juni 1985 in geopend door staatssecretaris Gerrit Brokx. Dat de molen  werd gered was te danken aan Piet de Visser, directeur van de Walcherse Bouwunie, die de bouwval kocht. Kort na de festiviteiten bleek dat de vergunningen voor de uitspanning niet geheel op orde waren. Dus kopte de Telegraaf, die hier lucht van had gekregen: ‘Staatssecretaris opent illegaal café’.

JohanneskerkJohanneskerkKerken en klooster

Het Walcherse Serooskerke was, evenals het gelijknamige Schouwse dorp, eens bezit van de familie Van Tuyl van Serooskerken. Daarvan zie je nog iets terug in de Johanneskerk. Daar is namelijk de indrukwekkend grafzerk te zien van ambachtsheer Philibert van Tuyl van Serooskerken en diens vrouw Vincentina Magdalena van Swieten.

De huidige kerk is in de 15e eeuw verrezen als opvolger van de eerste, die was gewijd aan Johannes de Evangelist. Het schip van de kerk stamt grotendeels uit de 17e eeuw. Toen werd het gebouw opgeknapt nadat het zwaar had geleden door de guerrillaoorlog die geuzen en Spanjaarden in de jaren 1572-1574 uitvochten op Walcheren.

Bij de herbouw van de kerk is het koor niet meer hersteld. De toren is nog wel 15e eeuws. In de kerk staat een preekstoel uit 1661. Het uit circa 1740 daterende orgel bevat beschilderde schermdeuren. In de zomer kun je de kerk zomaar binnenlopen en bezichtigen. Er is steevast een kunsttentoonstelling over een Walchers thema.

De Johanneskerk werd 22 juni 2003 bezocht door Frederik Willem de Klerk, van september 1989 tot mei 1994, president van Zuid-Afrika en later vicepresident onder zijn opvolger Nelson Mandela. De Klerk, die de Nobelprijs won wegens zijn aandeel in de afschaffing van de Apartheid, kwam naar Serooskerke omdat zijn voorouders uit het dorp stammen. Klik hier voor website van de Protestantse Gemeente die deze oude dorpskerk gebruikt. 

Petruskerk SerooskerkePetruskerk Serooskerke

De Protestantse gemeente behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (fusie van Hervormden, Gereformeerden en Lutheranen).

Was de Johanneskerk eeuwenlang in gebruik bij de Hervormden, de Gereformeerden hielden diensten in de in 1953 gebouwde Petruskerk aan de ds. Van Wouwestraat 41. Dit met een hoge ingangspartij uitgeruste gebouw behoort tot de mooiste voorbeelden van naoorlogse kerkbouw in Zeeland. Een belangrijke religieuze instelling was het klooster Mariëndaal, later Zoetendaal geheten. Dat stond ten westen van het dorp, aan de Zoetendaalseweg. Het gebouw ging verloren bij de genoemde oorlogshandelingen in 1572-1574. Behalve de naam van de weg en een informatiebord is er niets meer van te zien.

Monumentale woningen

Rond de dorpskerk kenmerkt de bebouwing aan de Vrouwenpolderseweg, het Smidswegje en de Torenweg, zich door de aanwezigheid van mooie woningen, waarvan er diverse een monumentaal aanblik hebben. Onder laatste zijn het uit de 17e en 18e eeuw daterende Huis Noordhout aan het Smidswegje 8 en de voormalige Hervormde pastorie aan de Torenstraat 8 (1879).Huis Noordhout Huis Noordhout

 'Eine' Sturm aan het werk in de smidse van fa. Meijers aan de Smidsweg te Serooskerke, ©Henk Tukker F o t o g r a f i e 'Eine' Sturm aan het werk in de smidse van fa. Meijers aan de Smidsweg te Serooskerke, ©Henk Tukker F o t o g r a f i e Bekende inwoner: Hendrik Sturm

Vooral in protestantse kringen was in de 20e eeuw Hendrik Sturm (Serooskerke 10 februari 1907 - Serooskerke 10 april 1978) een bekende naam. 'Eine' Sturm, van beroep smid, was namelijk een verdienstelijk schrijver. Op zijn naam staan de volgende romans: De prijs der vrijheid (1948), Het leven gaat verder (1956), De oogst rijpt ieder jaar (1973), Het wrede, grauwe water (1974), Wat voorbijgegaan is (1975), Toch komt het voorjaar (1977) en En weer kwam het water (1977). Ook schreef hij het jongensboek Toen 't water kwam (1954). Al de werken van Sturm handelen over Walcheren. Daarin is de inundatie van het eiland een belangrijk thema. Naar de schrijver is in zijn dorp een straat genoemd.

Eine met zijn zeer karakteristieke cigarettenpijpje hand, voor zijn woning aan de Noordweg. ©Henk Tukker F o t o g r a f i eEine met zijn zeer karakteristieke cigarettenpijpje hand, voor zijn woning aan de Noordweg. ©Henk Tukker F o t o g r a f i e

Stroskerkse dag

Een hoogtepunt van het dorpsleven vormt de Stroskerkse Dag, die ooit begon als dag van de plaatselijke middenstand. die altijd wordt gehouden op de eerste zaterdag van 1 juli. Klik hier voor meer informatie.

Wil je weten hoe ondernemend Serooskerke is en welke bedrijven er zijn gevestigd, dan kun je hier klikken.Bedrijfsterrein SerooskerkeBedrijfsterrein Serooskerke

Terrasbezoek en smikkelen

Behalve bij de al genoemde uitspanning De Jonge Johannes kun je ook eten op vakantieterrein Olmenveld. Daar is namelijk brasserie De Olmen gevestigd. Klik hier voor website.

Campings, B & B

In het al genoemde park Olmenveld aan de Gapingseweg 5 kun je zowel kamperen als vakantiebungalows huren. Klik hier voor website

Bovendien kun je op diverse plekken rond het dorp verblijven op een minicamping. Daaronder zijn:
* Veldlust aan de Kleine Putweg 2
* De Boshoorn aan de Kleine Putweg 5
* Gideonse aan de Kokerheulweg 4
* ’t Aardbeitje aan de Oostkapelseweg 87 ©Google Maps©Google Maps

©Google Maps©Google MapsGemeente en inwoners

Een andere mogelijkheid is tenslotte om bij particulieren te logeren die een bed and breakfast-bedrijf hebben. Klik hier voor website.

Serooskerke maakt sinds 1961 onderdeel uit van de gemeente Veere. Het dorp telde 674 inwoners in 1815 en 1224 in 1899. In 1980 woonden er 1779 mensen en per 1 januari 2018 waren het er 1813. De belangen van de inwoners worden rechtstreeks behartigd door de dorpsraad. Klik hier voor meer informatie

©Google Maps©Google Maps

©Google Maps©Google MapsHieronder bijzonderheden over veldnamen rond het dorp. Het gaat om 'blokken' en 'hoeken'. In nieuwe polders werden  akkers die min of meer vierkant of langwerpig waren aangeduid als blokken en akkers waarvan de zijden niet parallel liepen als blokken. 

Vrouwenpolderseweg MolenperkVrouwenpolderseweg MolenperkMolenperk

Molenperk ligt ten oosten van de dorpskom en is genoemd naar molen Jonge Johannes.Plantlustweg Pitteperk SerooskerkePlantlustweg Pitteperk Serooskerke

Pitteperk

Dit ligt ten noorden van Molenperk langs de Plantlustweg.

Geltienden

Geldtienden ligt aan de Kokerheulweg. De naam verwijst naar grond waarover belasting werd geheven.  

Tulpen in plukveld aan de WattelswegTulpen in plukveld aan de WattelswegBrandweerkazerne Vrouwenpolderseweg 53c SerooskerkeBrandweerkazerne Vrouwenpolderseweg 53c SerooskerkeDe Meijstraat, Serooskerke, genoemd naar B. J. de Meij. Hij schreef boeken over regionale geschiedenis van Walcheren en publiceerde daarover ook in de Provinciale Zeeuwse Courant.De Meijstraat, Serooskerke, genoemd naar B. J. de Meij. Hij schreef boeken over regionale geschiedenis van Walcheren en publiceerde daarover ook in de Provinciale Zeeuwse Courant.Van Wouwestraat, genoemd naar S. van Wouwe, die dominee was van de Gereformeerde kerk aan deze straat. Hij moest in de Tweede Wereldoorlog onderduiken. Van Wouwe kwam in 1968 om door een auto-ongeluk.Van Wouwestraat, genoemd naar S. van Wouwe, die dominee was van de Gereformeerde kerk aan deze straat. Hij moest in de Tweede Wereldoorlog onderduiken. Van Wouwe kwam in 1968 om door een auto-ongeluk.Arrestantencel in  Museum het Oude Brandspuithuis. Arrestantencel in Museum het Oude Brandspuithuis. Voorwerpen van lokale historie, te zien in het museumVoorwerpen van lokale historie, te zien in het museumLokale bedrijfsgeschiedenis in museum Serooskerke WLokale bedrijfsgeschiedenis in museum Serooskerke WReconstructie van vroegmiddeleeuwse boerderij, waarvan restanten zijn aangetroffen bij Serooskerke  Reconstructie van vroegmiddeleeuwse boerderij, waarvan restanten zijn aangetroffen bij Serooskerke In het museum wordt voor kinderen een brand gesimuleerd, die zij moeten blussen..In het museum wordt voor kinderen een brand gesimuleerd, die zij moeten blussen..en als het brandt, moeten de kinderen ook nog een kind redden uit de bedstede...en als het brandt, moeten de kinderen ook nog een kind redden uit de bedstede...Het museum toont alle mogelijke artikelen van brandweerkorpsen van alle gemeenten in ZeelandHet museum toont alle mogelijke artikelen van brandweerkorpsen van alle gemeenten in ZeelandSupermarkt Wilgenhoeklaan, Intussen is de zaak veranderd in een vestiging van PLUS. Supermarkt Wilgenhoeklaan, Intussen is de zaak veranderd in een vestiging van PLUS. Drukkerij Van Keulen in de Torenstraat op de plek van de broemde goudvondst van 1966.Drukkerij Van Keulen in de Torenstraat op de plek van de broemde goudvondst van 1966.Loods op de hoek van de Vlasstraat en de WilgenhoekwegLoods op de hoek van de Vlasstraat en de WilgenhoekwegMeulenberg-Diervoeder aan de Molenweg. Vroeger stond hier de molen van SerooskerkeMeulenberg-Diervoeder aan de Molenweg. Vroeger stond hier de molen van SerooskerkeNaar dit depot aan de Noorderweg wordt bagger vervoerd vanuit de wijde omgevingNaar dit depot aan de Noorderweg wordt bagger vervoerd vanuit de wijde omgevingDe Meijstraat is genoemd naar onderwijzer B. J. de Meij die veel publiceerde over de geschiedenis van Walcheren. Hij schreef ook tientallen jaren lang verhalen in de Provinciale Zeeuwse Courant.De Meijstraat is genoemd naar onderwijzer B. J. de Meij die veel publiceerde over de geschiedenis van Walcheren. Hij schreef ook tientallen jaren lang verhalen in de Provinciale Zeeuwse Courant.Dominee Van Wouwestraat, genoemd naar de predikant S. van Wouwe die Gereformeerd Serooskerke diende in de Petruskerk in de straat die later naar hem werd genoemd.Dominee Van Wouwestraat, genoemd naar de predikant S. van Wouwe die Gereformeerd Serooskerke diende in de Petruskerk in de straat die later naar hem werd genoemd.Noordweg SerooskerkeNoordweg SerooskerkeNoordweg SerooskerkeNoordweg SerooskerkeNoordweg SerooskerkeNoordweg SerooskerkeHoek Laan van Wervenhove en Noordweg SerooskerkeHoek Laan van Wervenhove en Noordweg SerooskerkeBoshoekweg SerooskerkeBoshoekweg SerooskerkeBoshoekweg SerooskerkeBoshoekweg SerooskerkeBoshoekweg SerooskerkeBoshoekweg SerooskerkeSerooskerkeSerooskerkeOok naar schrijver/smid Hendrik Sturm is een straat genoemdOok naar schrijver/smid Hendrik Sturm is een straat genoemdVerenigingsgebouw De Zandput in SerooskerkeVerenigingsgebouw De Zandput in SerooskerkeOostkapelseweg Oostkapelseweg Oostkapelseweg SOostkapelseweg SDeels uit opbrengst goudschat betaald gezondheidscentrum.Deels uit opbrengst goudschat betaald gezondheidscentrum.Orgel Johanneskerk...Orgel Johanneskerk.....met naamplaatje van schenkster....met naamplaatje van schenkster..Herenbank JohanneskerkHerenbank JohanneskerkDetail herenbank Johanneskerk Serooskerke WDetail herenbank Johanneskerk Serooskerke WKansel JohanneskerkKansel JohanneskerkOorlogsmonumenten bij de JohanneskerkOorlogsmonumenten bij de JohanneskerkPraathuis SerooskerkePraathuis SerooskerkeVoormalige lagere school TorenstraatVoormalige lagere school TorenstraatGenoemd naar de weldoenster van Welgelegen: de Van Vollenhovenstraat in SerooskerkeGenoemd naar de weldoenster van Welgelegen: de Van Vollenhovenstraat in SerooskerkeVoormalige opvancentrum voor Zuidmolukkers.Voormalige opvancentrum voor Zuidmolukkers.Zo schilderde de plaatselijke kunstenaar Jo den Herder het koetshuis van Welgelegen.Zo schilderde de plaatselijke kunstenaar Jo den Herder het koetshuis van Welgelegen.Ter afsluiting: Torenstraat sluimert in het zonnetjeTer afsluiting: Torenstraat sluimert in het zonnetje