headerbanner

De naam van dit Walcherse gehucht herinnert eraan dat hier eens een uithof (boerderij) stond bij de Heede of Heide, anders gezegd bij de woeste duinstreek. Het gehucht ligt ten westen van Aagtekerke aan de Sint Jan ten Heereweg. Hier stond het buitenhuis van de Domburgse jonkheer Willem Versluijs. Hij stond het afgescheidenen toe om in de jaren dertig van de negentiende eeuw kerkdiensten te houden. Zodoende wordt zijn buiten beschouwd als de bakermat van de Gereformeerde Gemeenten op Walcheren. Achter een huis van Versluijs aan de Lange Delft is in 1898 de eerste kerk gebouwd voor de Gereformeerde Gemeente van Middelburg.
Het gehucht Sint Jan ten Heere is gelegen aan de Prelaatweg, evenals de gelijknamige boerderij Sint Jan ten Heere. Wel verwijst de straatnaam Sint Jan ten Heereweg hiernaar, dit is echter een zijweg van de Prelaatweg.
De naam Prelaatweg, de doorgaande weg tussen Westkapelle en Aagtekerke verwijst naar de boerderij De Groote Prelaat. Deze boerderijnaam verwijst op haar beurt naar een uithof van de Norbertijner Abdij van Middelburg.
“In 1325 heeft Willem III van Henegouwen in leen aan Nicolaes van Gent, abt te Middelburg, omstreeks 36 gemeten ambachts in Westkapelle en Domburg, geheeten de Noordtienden, waarin des kloosters uithof stond (Het Hof De Prelaat)” ***

*** Bron: Westkapelle, hare bevolking, Westkapelsche dijk, beschreven door K. Baart 1889.

 © Google Maps© Google Maps© Google Maps© Google Maps