headerbanner

Slot Ter Hooge en de Middelburgse wijken ’t Zand en de Breewijk hebben gemeen dat ze deel uitmaakten van de gemeente Koudekerke. De Duitse bezetters maakten daar per 20 augustus 1941 een eind aan en voegden dit gebied toe aan de gemeente Middelburg. Twee bijzondere wijken en een kasteellandgoed met veel sfeer en geschiedenis in één verhaal!

Lees en bekijk onze uitgebreide reportage.

Het wegdorpje Kuitaart bleef zo klein dat het kerk noch school kreeg. Het nekendste gebouw is de Molen van Jole.

Lees onze reportage.

Het in het lieflijke groene landschap van de Zak van Zuid-Beveland liggende Kwadendamme kan bogen op een Rijk Roomse cultuur, met sinds de 21e eeuw zelfs een eigen officieel erkend merk Abdijbier. Het naburige gehucht Langeweegje is befaamd vanwege de daar gelegen sier- en vlindertuin. Kijk en lees met ons mee  en leer Kwadendamme.kennen.

Dit verhaal vertelt in brokjes de geschiedenis van Vlissingen sinds 1235. De inwoners van de stad stellen zich de eeuwen door strijdbaar op. Zo gooien de Vlissingers in de Tachtigjarige Oorlog eigenhandig de bezetters met kop en kont de stad uit. Later verzetten zij zich met stakingen tegen veranderingen bij de Koninklijke Maatschappij de Schelde, de werf die sinds de 19e eeuw van grote invloed was op het wel en wee van Vlissingen.

Lees meer over de roemruchte geschiedenis van deze weerbare stad.

Vlissingen is de stad van varen en vechten. Varen omdat de stad bloeitijden beleefde door de handel en later door de scheepsbouw. Vechten omdat de strategische gelegen stad diverse malen zeer zware schade opliep door aanvallen. Door beide factoren is van de 13e tot en met de 20e eeuw het aanzien van Vlissingen meerdere malen ingrijpend gewijzigd. Hieronder uitleg over de ontwikkeling van de stadskern aan de hand van kaarten. Eerst in vogelvlucht en daarna in detail aan de hand van haven- en spoorwerken. Lees met ons mee en wandel door de eeuwen.